Duvel

Information sur l'entreprise

Secteur d'activité
groupe brassicole indépendant (bières spéciales et premium)
Fondé
1871
Siège social
Breendonk (Belgique)
Chiffre d'affaires
€ 501 M
Nombre d'employés
72,000
Présence dans le monde
7 sites de production et présence commerciale dans plus de 60 pays
Site Web de l'entreprise
https://www.duvelmoortgat.be/
Entiteiten opgenomen in de consolidatie
40
Ter vervanging van IBM Cognos Controller
Consolidatie
IFRS

De return on investment – in enkele woorden

 • Decentrale verantwoordelijkheid van de data-entry
 • Volledig zelfstandig beheer van de consolidatie: een gebruiksvriendelijke software waarbij de klant makkelijk wijzigingen in de parametrage kan doorvoeren
 • Talloze analyserapporten standaard beschikbaar zoals bv. de geconsolideerde cash flow statement
 • Meer tijd voor analyse van de cijfers op HQ

De situatie

Duvel Moortgat kent een zeer sterke groei en voert 4 consolidaties per jaar uit. De complexiteit van de consolidatie (40 verschillende entiteiten en 4 verschillende munteenheden) is te wijten aan de structuur van de groep:

 • 7 brouwerijen (4 in België, 1 in Tsjechië en 2 in Amerika)
 • Vertegenwoordigd in meer dan 60 landen via commerciële vennootschappen (Frankrijk, Nederland, de USA en China)
 • Distributienetwerk voor de exportlanden

De Financiële Directie van Duvel Moortgat was op zoek naar een betrouwbare software die een performant proces kon opzetten om aan de vraag van de investeerders en de banken te voldoen en zo de groep beter te kunnen besturen. Daarnaast moest de software voldoen aan enkele criteria die moeizaam verliepen in Cognos Controller (IBM), het vorige pakket dat de groep gebruikte:

 • Veelheid aan valuta’s
 • Subconsolidaties in andere valuta’s dan de hoofdconsolidatie
 • Problematiek van aansluiten van het eigen vermogen en het verklaren van de eventuele verschillen hiervan
 • Genereren van de geconsolideerde cash flow statement

De oplossing

De groep koos in mei 2014 om Consolidation & Reporting te implementeren voor zijn consolidatie en financiële rapportering. In juni werd er een kick-off meeting gepland om de specifieke noden van Duvel Moortgat beter te leren kennen en de eerste consolidatie werd met succes gerealiseerd in oktober 2014. Daarnaast kreeg elke gebruiker in december 2014 een opleiding om nadien volledig zelfstandig de software te kunnen besturen.

Het resultaat

Met Consolidation & Reporting beschikt de groep over een flexibele oplossing op alle niveau’s, dewelke het toelaat om op een eenvoudige manier alle evoluties en specificiteiten van de groep te volgen.

Decentrale verantwoordelijkheid van de data-entry


De intuïtieve user interface zorgt ervoor dat de verantwoordelijkheid van de data-entry gedecentraliseerd kan worden. De lokale controllers hebben rechtstreeks toegang tot het systeem, waardoor de consolidatie van 40 entiteiten kan uitgevoerd worden door een beperkt team. Dit resulteert dat er meer tijd is voor analyse van de cijfers op HQ.

Volledig zelfstandig beheer van de consolidatie


De implementatie van Consolidation & Reporting zorgt ervoor dat Duvel Moortgat Group een betrouwbare productie van geconsolideerde jaarrekeningen volledig zelfstandig kan uitvoeren. Dankzij de vele functionaliteiten binnen Consolidation & Reporting kan de groep makkelijk aanpassingen doorvoeren of, volledig zelfstandig, de parametrage wijzigen (wijzigingen in de scope, creatie van nieuwe rekeningen …). Dit zorgt ervoor dat bijvoorbeeld overnames en wijzigingen in participaties geen probleem meer vormen voor de consolidatie van de groep en dit resulteert in een aanzienlijke tijdsbesparing.

Vlot beheer van de consolidatie


Terwijl het vroeger tijdrovend was om de reserves te reconciliëren, voert de klant dit momenteel uit alvorens het consolidatieproces van start gaat. Dit zorgt voor een vlot verloop van de consolidatie zelf. Daarnaast zijn er talloze analyserapporten standaard beschikbaar in de tool, zoals bv. de geconsolideerde cash flow statement.

Dit geheel zorgt ervoor dat er minder tijd wordt besteed aan de consolidatie zelf en de kwaliteit van het proces er op vooruit gaat. Daarnaast kan de groep snel antwoord krijgen op al haar vragen door de kwaliteitsvolle helpdesk en de expertise van een toegewijde consultant.

Gigi De Borgher, Manager Group Accounting & Controlling
van Duvel Moortgat Group voegt toe:

“Wat ik zeer sterk apprecieer bij Sigma Conso, is dat de start van het project zeer goed was ingeschat en dat alle partijen zich hebben gehouden aan de vooropgestelde deadlines. Hierdoor verliep de implementatie van Consolidation & Reporting zeer vlot en waren we snel operationeel. Daarnaast is de software ook zeer gebruiksvriendelijk en heeft de goede en duidelijke opleiding ervoor gezorgd dat iedereen snel te werk kon gaan. Als laatste is de consultant van Sigma Conso de perfecte begeleiding geweest van dit project en is het dankzij hem dat de eerste consolidatie op deze aangename manier kon afgewerkt worden.”

Download hier de business case in *.pdf

Information sur l'entreprise

Secteur d'activité
groupe brassicole indépendant (bières spéciales et premium)
Fondé
1871
Siège social
Breendonk (Belgique)
Chiffre d'affaires
€ 501 M
Nombre d'employés
72,000
Présence dans le monde
7 sites de production et présence commerciale dans plus de 60 pays
Site Web de l'entreprise
https://www.duvelmoortgat.be/
Entiteiten opgenomen in de consolidatie
40
Ter vervanging van IBM Cognos Controller
Consolidatie
IFRS

Lire l'étude de cas complète

Téléchargez l'étude de cas en remplissant le formulaire à droite

11 Request demo Banner

Vraag een demo aan

Ontdek waarom meer dan 600 internationale ondernemingen de CPM-tools van Sigma Conso gebruiken om hun financiële processen te vereenvoudigen en hun groei te versnellen.
Vraag een demo aan