Outsourcing van consolidatie

Ideaal voor groepen die slechts jaarlijks consolideren of een eerste statutaire consolidatie uitvoeren.

Outsourcing van consolidatie


Ideaal voor groepen die slechts jaarlijks consolideren of een eerste statutaire consolidatie uitvoeren

Een eerste statutaire consolidatie of slechts één keer per jaar? Het is logisch dat u niet onmiddellijk wenst te investeren in specifieke medewerkers of een software die slechts één keer per jaar zal gebruikt worden. Om toch te voldoen aan de strikte legale eisen, kan u beroep doen op outsourcing. Onze experten hanteren een internationaal erkende methodologie en werken met de software van Sigma Conso, wat een hoog niveau van professionaliteit en performantie van de opdracht garandeert.

De voordelen van outsourcing met Sigma Conso

  • Kostenbesparing: geen technische interne middelen of opleidingen vereist
  • Geen investeringen: u betaalt slechts een gebruiksrecht en de diensten per consolidatie
  • Tijdwinst: u kan tijd vrijmaken voor andere zaken
  • Kwaliteit: onze software is de referentie in statutaire consolidatie en laat een volledige traceerbaarheid toe over verschillende jaren
  • Flexibiliteit: op elk ogenblik hebt u online toegang tot uw consolidatie
  • Historiek: een volledige historiek wordt ter uwer beschikking gesteld. Indien u later regelmatiger wenst te consolideren, kan u onze software aanschaffen of gebruik maken van de SaaS-modus.
Jean-Luc Squifflet
Senior Consultant Sigma Conso

Outsourcing van consolidatie

Nood aan expertise in consolidatie en rapportering?

Een eerste consolidatie, wijziging in de structuur van uw groep, beursintroductie, implementatie van een managementrapportering, ...? Onze expertise kan u helpen uw financiële processen te optimaliseren!

Contacteer ons
X