10 redenen om "Direct Consolidation - Consolidate your expertise" te lezen

MANAGEMENT bannerswebsite 28 716x311

De consolidatie is een techniek die weinig is veranderd in de laatste jaren. Het is dus steeds verrassend om een boek over deze materie te zien uitkomen. Wij zijn fier om u in dit artikel het nieuwe boek van Allen White, één van de oprichters van Sigma Conso, te mogen voorstellen: “Direct Consolidation – Consolidate your expertise”.

Het boek werd geschreven in het Engels, telt 500 pagina’s en is geschikt voor zowel consolidatieprofessionals, studenten als voor financiële verantwoordelijken van groepen – kortom voor elke persoon die de nodige kennis van consolidatie wenst te verwerven of zijn kennis in deze materie wil bijschaven.

Allen White schreef in het begin van de jaren ’90 reeds twee boeken over dit onderwerp: “La consolidation Directe, principes de bases” en “La consolidation Direct, études de cas”. Op aanvraag van verschillende partners van Sigma Conso, die deze boeken wensten aan te bieden aan niet-Franstalige klanten, besloot de auteur te beginnen aan dit nieuwe werk.

Initieel was het idee een engelse vertaling te maken van het bestaande franse boek. Maar al snel werd het duidelijk dat – hoewel de consolidatietechnieken niet zijn veranderd in de laatste 20 à 30 jaar – zijn aanpak was veranderd en de bestaande boeken voor verbetering vatbaar waren. Zijn praktische en pedagogische ervaring hebben hem dan ook toegelaten om een nieuw licht te werpen op het boek.

Waarom het boek lezen? Zie hieronder 10 goede redenen!

1) De kennis van 30 jaar ervaring in 500 pagina’s

Allen White heeft zijn carrière gewijd aan consolidatie: reeds 30 jaar realiseert hij talrijke consultancy missies bij groepen, werkt hij mee aan de ontwikkeling van verschillende consolidatie- en rapporteringssoftware en heeft hij opleidingen gedoceerd aan meer dan 3.000 consolidators.

Allen wou dat het boek een weergave werd van de pedagogische aanpak die hij heeft verbeterd in de laatste jaren. In het boek worden verschillende cases behandeld die de auteur is tegengekomen en ook vragen en opmerkingen die klanten of deelnemers van de consolidatieopleidingen hebben gesteld.

Bepaalde aspecten worden diepgaander behandeld dan in de vorige edities en er werden ook case studies toegevoegd die misschien minder frequent zijn, maar die elke consolidator kan tegenkomen in de loop van zijn carrière. Ook praktische punten zoals de organisatie van het consolidatieproces worden aangehaald in het boek.

Ten slotte heeft de auteur rekening gehouden met de meest recente ontwikkelingen in de IFRS-materie die een impact hebben op de consolidatietechnieken.

2) Geschreven in een eenvoudig en toegankelijk Engels

De auteur hield rekening met het feit dat het boek in verschillende landen zou worden verdeeld, zowel Engelstalig als niet-Engelstalig, en hanteerde een eenvoudig Engels waarbij nutteloos moeilijk jargon wordt vermeden.

3) 7 stappen om een consolidatie te realiseren

Uiteraard vindt men naast praktische cases ook de fundamenten van een consolidatie in dit boek terug. U wordt stapsgewijs geleid doorheen de 7 fases van een consolidatie: van de identificatie van de entiteiten in de consolidatiekring, dataverzameling van de filialen, wisselkoersomrekeningen… tot de ontwikkeling van een geconsolideerde rapportering (wettelijke neerlegging van de rekeningen, maar ook rapportering naar de aandeelhouders of het management van de groep).

4) Een compleet naslagwerk

Het boek beschrijft drie consolidatiemethodes en twee consolidatietechnieken en behandelt de voornaamste gebeurtenissen die zich voordoen bij een groep: variatie van actief en passief, evolutie van het eigen vermogen, het opstellen van een cash flow statement… Uiteraard worden ook de aspecten met betrekking tot de wisselkoersomrekeningen, intercompany reconciliatie, consolidatieherwerkingen en het eliminatieproces behandeld.

5) De organisatie van een consolidatie, dat kan men aanleren

Wat u ook terugvindt in dit werk:

  • Aanbevelingen om de keuze van uw software te vergemakkelijken: in welke gevallen kan men spreadsheets gebruiken en wanneer is het nodig om zich te uit te rusten met een consolidatie- en rapporteringssoftware? Op basis van welke criteria dient de keuze van een software voor uw groep gemaakt te worden?
  • Een handleiding voor de eerste consolidatie van een groep: consolidatieperimeter, relaties met de auditors, taken en organisatie van het consolidatiedepartement, gevolgen van een eerste consolidatie voor de filialen…
  • Talrijke praktische aanbevelingen voor de implementatie van een fast close proces.

6) Situaties in consolidatie die ‘uitsluitend bij anderen voorvallen’

De auteur realiseert zich dat het leven van een groep niet kan uitgeschreven worden in een boek. Daarom worden ook praktische cases en oplossingen gedeeld:

  • Klassieke cases: herstructurering van een groep, ongewone groepsstructuren, fusies, transacties m.b.t. het eigen vermogen, enz.
  • Maar ook cases waarvan men vaak gelooft dat ze zich enkel zullen voordoen bij andere groepen: de acquisitie van een onderneming met negatief eigen vermogen of van een subgroep, overdracht en acquisitie van dezelfde onderneming in een bepaalde periode, wijziging van de moederonderneming, enz.

7) Analyse van situaties met de nodige herwerkingen

Elke situatie, wat het niveau van complexiteit ook is, wordt geïllustreerd met een praktische case en is vergezeld van de nodige herwerkingen (reserves, minderheden …) om zo aan de verwachtingen te voldoen van de meest veeleisende professionals.

8) Om te steunen op een bewezen methodologie

Het boek stelt een complete realisatie van een consolidatie van een groep voor in de vorm van een praktische case. Verschillende realistische situaties die plaatsvinden in hetzelfde jaar worden behandeld en tonen de efficiëntie van de toegepaste methodologie: van de verschillende momenten in het consolidatieproces tot de herwerkingen van de evolutie van de geconsolideerde rekeningen en de aanmaak van de financieringstabel.

9) Om uw kennis te evalueren

Drie quizzen van tien vragen, die gelijklopen met drie niveaus van kennis, worden u aangeboden aan het einde van het boek om een zelfevaluatie uit te voeren. Naast de antwoorden is ook de volledige uitleg ervan terug te vinden aan het einde van het boek.

10) Een werk om vandaag te lezen en morgen te consulteren

Dit werk is zowel de perfecte tool voor elke persoon die het beroep van een consolidator wil aanleren, maar ook een uitstekende referentie voor groepen die consolideren en te maken krijgen met complexe situaties. Als laatste is consolidatie vaak een internationale oefening. Bij het boek wordt dan ook een glossarium van een vijftigtal technische consolidatietermen in 8 talen toegevoegd.

Wij zijn er van overtuigd dat dit boek een innovatie is in de literatuur. Het bevat meer dan 30 jaar ervaring en pedagogie en laat een grote plaats voor de praktische aspecten van de consolidatie.

Wij wensen u in elk geval veel leesplezier!