Hoe de beste applicatie kiezen voor de IFRS 16 rapportering van uw groep?

Door Bruno Leblanc, EMEA Managing Director Planning, Sigma Conso
Image

De implementatie van IFRS 16 is verplicht vanaf 1 januari 2019. Hoe kan u zich het best voorbereiden op deze nieuwe standaard? In een voorgaand artikel haalden we reeds enkele vragen aan die u vanaf heden kunnen helpen (lees hier het artikel).

De implementatie van de nieuwe standaard impliceert dat men alle leasing contracten moet identificeren, centraliseren, updaten en behandelen. Hiervoor kan het nuttig zijn om beroep te doen op een betrouwbare software applicatie.

Welke oplossing kan u helpen om de IFRS 16 reglementering toe te passen?

De ideale oplossing moet voldoen aan de volgende punten:

  1. In staat zijn om een aanzienlijk aantal transacties te behandelen zonder performantie- of stockageproblemen;
  2. Mogelijkheid tot invoer van tekst, cijfers en bijlagen;
  3. Mogelijkheid om commentaren toe te voegen om zo beter de aard en het doel van het contract te begrijpen;
  4. Realisatie van complexe berekeningen m.b.t. leasing contracten: berekeningen van activa, afschrijvingen, herberekening van een fictieve lening, …
  5. Gebruik maken van een workflow om de evolutie van de opdracht op te kunnen volgen op elk niveau van uw organisatie en voor de verschillende betrokkenen;
  6. In staat zijn om financiële berekeningen te genereren voor de simulatie van fictieve leningen, de berekening van interesten, de afschrijving van nieuwe activa, enz.
  7. In het bezit zijn van interfaces voor de import van gegevens uit verschillende systemen (contract database, ERP, data warehouse, enz.) en voor de export om automatisch de consolidatie te alimenteren;
  8. Simulaties uitvoeren om de impact te kunnen berekenen van de belangrijkste contracten.

Het laatste (realisatie van simulaties) kan zeer belangrijk zijn, aangezien dergelijke functionaliteit u toelaat om goede beslissingen te nemen m.b.t. de investering- of financieringsstrategie van uw groep. Hier blijkt al hoe de impact van de IFRS standaard veel verder gaat dan het uitvoeren van simulaties van potentiële leasingen, het behandelen van afschrijvingen en annuïteiten van leningen. De impact op alle financiële rekeningen (balans, resultatenrekening en kasstroomtabel) kunnen zeer groot zijn en het bepalen van een nieuwe strategie moet dus deel uitmaken van de implementatie van de nieuwe standaard.

Kort samengevat moet de applicatie die u kiest transactionele elementen kunnen behandelen, (financiële) berekeningen uitvoeren, controles realiseren op verschillende niveau’s van het proces, aanzienlijke volumes aankunnen en functies bezitten voor documentbeheer. Professionele software voor rapportage en planning voldoen aan deze criteria: ze bezitten talrijke functionaliteiten om zich snel en aan een lage kost conform te stellen met de nieuwe reglementering.

Sigma Conso ontwikkelde een IFRS 16 kit binnen de applicatie voor rapportage en planning, die u in staat stelt om eenvoudig uw leasing contracten te beheren en op een intuïtieve manier alle benodigde taken uit te voeren
: financiële berekeningen, documentering, workflow, follow-up van de meest gedetailleerde elementen (op niveau van transactie) tot de voorbereiding van consolidatieboekingen die u nadien kan linken aan uw huidige consolidatiesoftware, welke deze ook is.

De business intelligence functionaliteiten van de software laten u bovendien toe om op een zeer eenvoudige manier uw data om te vormen tot visuele presentaties die de interne en externe communicatie vergemakkelijken.

Uit ervaring weten we dat de identificatie van de leasing contracten bij alle entiteiten problematisch kunnen zijn. Wacht dus niet langer om te anticiperen op deze nieuwe standaard!