Consolidatieopleidingen: een praktische cursus om volledig autonoom te zijn

Bannerswebsite 11 716x311

Sigma Conso: opleiding in consolidatie in 3 dagen

Wenst u ook expert te worden in consolidatie? Sigma Conso biedt u consolidatie opleidingen van uitermate hoge kwaliteit. Ontdek nu ons uitgebreid programma!

Consolidatieopleidingen: een praktische cursus om volledig autonoom te zijn

Allen White is de auteur van meerdere referentieboeken en van talrijke artikels inzake consolidatie. Hij doceert ook een deel van de consolidatieopleidingen van Sigma Conso en bracht zijn kennis reeds over aan miljoenen personen in Luxemburg, België, Zwitserland, Singapour en de Ivoorkust.
Eén maand voor de opleidingscyclus in België en Luxemburg presenteert Allen White ons de eigenschappen van de cursussen en de laatste tendensen op het gebied van het profiel van een consolidator.

Meneer White, kan u ons uitleggen wat de karakteristieken zijn van de consolidatieopleidingen die u doceert?

De consolidatieopleidingen die ik heb ontwikkeld volgen allemaal dezelfde rode draad en berusten op een specifieke methodologie. Ik zou zeggen dat ze zich onderscheiden van andere opleidingen vanwege de technische kant.

Wij vragen onder meer ook een actieve deelname van alle deelnemers door middel van oefeningen en praktische cases. Dit wordt steeds positief onthaald en heeft als resultaat dat de deelnemers aan het einde van de opleidingen operationeel zijn.

Welke profielen hebben de deelnemers van de opleidingen?

Initieel waren het voornamelijk boekhouders en auditors die geconfronteerd werden met de problematiek van statutaire consolidatie die onze cursus kwamen volgen. Nadien schreven ook meer financiële profielen zich in, die werden gevraagd om het consolidatieteam te vervolledigen en snel de techniek onder de knie wensten te krijgen.
De laatste jaren hebben we ook talrijke controllers die de cursus volgen. Hun taak bestaat erin om de forecasts en objectieven die zij hebben vastgelegd te reconciliëren met de cijfers van de consolidatie. Vandaar dat het dus ook voor hen nuttig is om te weten hoe deze cijfers worden opgesteld en vanwaar de data komt. Hun aanpak is wel helemaal anders: daar waar de controller zich focust op de 20 entiteiten die 80% van het volume van de activiteit van de groep representeren, zal de consolidator een veel groter aantal filialen in rekening nemen.

Wat zijn volgens u de kwaliteiten van een goede consolidator?

Naar mijn mening is consolidatie voor een deel een belangrijk groepswerk, onder andere om de dataverzameling goed te kunnen organiseren. Er is een regelmatig contact met de filialen van de groep en het is dus onmiskenbaar om hun activiteiten en cultuur goed te begrijpen.

Daarnaast is de praktische kant zeer belangrijk: men moet kunnen nadenken over de betekenis van de cijfers en de economische waarde die ze representeren. Een boekhoudkundige én technische spirit, samen met striktheid en precisie, maken een goede consolidator.

Aangezien deze techniek bij de consolidatie zo belangrijk is, kan men een enorme tijdwinst verkrijgen door het volgen van een operationele opleiding zoals deze wordt georganiseerd door Sigma Conso!

U doceert ook zelf de consolidatieopleidingen. Wat zijn volgens u de succesfactoren voor een geslaagde opleiding?

Eerst en vooral moet de docent zijn kennis willen overbrengen op een groep en een zekere pedagogische visie hebben. Soms is het belangrijk om hetzelfde concept op verschillende manieren uit te leggen. Men moet zichzelf ook constant in vraag te stellen: is dit voldoende duidelijk? Daalt het niveau van concentratie niet? Is het ritme goed?

Daarnaast is het ook belangrijk dat een deelnemer de kennis kan toepassen die hij heeft opgedaan tijdens de cursus. Hiervoor maken wij gebruik van een dynamische opleiding en zetten wij de participatie van de deelnemers centraal: dit is cruciaal om te weten of iedereen de materie begrijpt en ideaal om de verworven kennis te verankeren. Tot slot is het doceren van dergelijke cursus een kunst. Teveel mensen denken dat het maken en voorlezen van slides voldoende is voor een goede opleiding. In mijn ogen kunnen slides dienen als ondersteuning, maar zeker niet als vervanging van een verbale aanpak, reële voorbeelden, anekdotes en groepsdiscussies.

Volgende fundamenten van een goede opleidingen zullen naar mijn mening ook in de toekomst altijd aanwezig blijven: pedagogie, kennisverwerving, inzicht en een praktische toepassing.

Allen 500px