Consolidatiesoftware aankopen: SaaS, PaaS, Cloud of on premise?

CONTACT bannerswebsite 07 716x311

Consolidatiesoftware aankopen in SaaS, PaaS, Cloud modus of on premise? Hoe kan u de juiste keuze maken?

Wanneer u een profesionnele consolidatiesoftware aankoopt, zal u waarschijnlijk een duidelijk idee hebben over de functionaliteiten die de software moet bezitten, het aantal fillialen dat gebruik zal maken van de software, de informatie die u uit de applicatie wenst te halen, enzovoort.

Daarentegen is de keuze van methode van aankoop vaak moeilijker: PaaS of SaaS modus, een traditionele aankoop van een licentie, … Daarnaast hoort u potentiële softwareleveranciers praten over ‘full web’ en ‘cloud’. Wat betekent dit nu allemaal concreet en hoe kan u de beste keuze maken voor uw groep? Dit artikel bespreekt de verschillen en voordelen van elk.

Consolidatiesoftware in PaaS modus

PaaS (Platform as a Service) betekent dat men geen infrastructuur (zoals bv. servers) dient aan te kopen om de consolidatiesoftware te hosten. De leverancier zal de hosting services aanbieden onder de vorm van een abonnement, wat u meteen vrijwaart van de zorgen die gelinkt zijn aan het IT onderhoud op vlak van servers en verwante applicaties. De service zal bestaan uit het gebruik van de servers, het aanmaken van back-up procedures en het computeronderhoud. Het betreft een zekere vorm van externalisatie van informaticadiensten.

Aangezien u de software aankoopt, dient u te betalen voor een jaarlijks onderhoud (om van de services te genieten) en zal u normaal gezien verantwoordelijk zijn voor updates van nieuwe versies van de software en uw gegevens.

Bij een consolidatiesoftware in PaaS modus zal de toegang verlopen via het web. Zodra u dus ingelogd bent op het internet, zal u toegang hebben tot de software en uw gegevens overal ter wereld kunnen raadplegen, zowel met tablet, smartphone als computer.

Consolidatiesoftware in SaaS modus

SaaS (Software as a Service) is de lichtste vorm van installatie: u betaalt een abonnement om de software te gebruiken, dewelke gehost wordt door de leverancier. De leverancier is verantwoordelijk voor de infrastructuur en voor het beheer ervan (servers, besturingssysteem, database, …), maar ook voor de veiligheidsaspecten, updates van softwareversies, onderhoud en technische back-ups.

Met SaaS geniet u van een snellere ontplooiing van de software en hebt de garantie om altijd met de nieuwste versie van de software te werken (zowel het hoofdkantoor als alle andere gebruikers van de entiteiten van uw groep).

Opnieuw zal de toegang tot de consolidatiesoftware via het web verlopen en zal u, vanaf het moment dat u ingelogd bent op het internet, toegang hebben tot de software en overal ter wereld uw gegevens kunnen raadplegen, zowel met tablet, smartphone als computer.

Consolidatiesoftware ‘on premise’

On premise betekent een traditionele aankoop van de sofware: u koopt een licentie aan voor de software, die dan geïnstalleerd zal worden op uw eigen servers.

Is het dan mogelijk voor de gebruikers van de groep om via het web de consolidatiesoftware te gebruiken? Indien de leverancier gebruik maakt van de full web technologie (zoals Sigma Conso), is het ook mogelijk om via het web toegang te hebben tot de consolidatiesoftware.

Hoe kan u nu de beste keuze maken tussen PaaS, SaaS of een traditionele licentie?

Het belangrijkste aspect dat uw keuze in deze beslissing zal beïnvloeden, is de interne organisatie van uw groep en zijn cultuur. Zo hebben bepaalde klanten van Sigma Conso een politiek die enkel ‘on premise’ toelaat: alle applicaties worden dus geïnstalleerd en gehost bij de klant.

Andere bedrijven zijn mee geëvolueerd naar een uitbestedingsproces en externaliseren hun oplossingen in de cloud:

  • Indien uw groep beschikt over een IT dienst met eigen servers en u wenst de software bij u te hosten, dan spreekt de optie ‘on premise’ voor zich.
  • Als u zich echter niet wilt engageren in bijkomende kosten voor de aankoop van servercapaciteit, dan lijkt de PaaS optie interessant.
  • Maar indien een volledige onafhankelijkheid op niveau van de verschillende afdelingen mogelijk is binnen de cultuur van uw groep, dan is de aankoop in SaaS modus de beste oplossing: u kan sneller overgaan tot de ontplooiing en het onderhoud van de software.

Gebruik van de software in SaaS of PaaS modus laat de consultants van Sigma Conso ook toe om tussen te komen op elk moment dat een technische interventie gewenst is. Wanneer u echter een licentie aankoopt, moeten de consultants zich verplaatsen of een tijdelijke toegang tot de servers krijgen vooraleer een technische tussenkomst mogelijk is: dit zal meer tijd in beslag nemen en kan ook duurder uitkomen.

Maar wat indien u verschillende applicaties binnen de groep wenst te integreren voor een automatische overdracht van gegevens? Dan kiest u wellicht nog steeds beter voor de traditionele on premise licentie.

Om af te sluiten: wat is cloud en full web?

De term cloud computing betreft alle technologie die toelaat om IT diensten aan te bieden via het internet (en dus SaaS en PaaS).

Full web betreft een technologische keuze die wordt weerhouden om applicaties zodoende te ontwikkelen dat deze compatibel zijn met cloud computing. Wanneer u voor een full-web applicatie gaat, kan u ook onmiddellijk genieten van alle voordelen van cloud computing: snelle ontplooiing, compatibiliteit met alle operationele systemen (Mac, Linux, enz.), geen installatie, directe toegang via een browser en vanaf elk toestel met een internetverbinding, inclusief tablets, smartphones, laptops, …

Software die niet full web is, kan ook virtueel via het web worden aangeboden, maar dit vergt het gebruik van additionele applicaties om virtualisatie mogelijk te maken (Critrix, enz.).