Hoe om te gaan met de nieuwe verplichting om een country by country rapport in te dienen?

Door Erwin De Keukeleere, Senior Consultant Sigma Conso
Istockphoto 956414070 612x612
Portrait Erwin e1485349577822 150x150

Country by Country Reporting (CbCR) is een onderdeel van het Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) actieplan 13. Het actieplan is gebaseerd op drie belangrijke pijlers: (i) Versterken van de inhoudelijke vereisten voor bestaande internationale standaarden; (ii) Coherentie verbeteren voor nationale standaarden die internationale activiteiten beïnvloeden; en (iii) Transparantie en consistentie vergroten.

De OECD aanpak van het actieplan 13 bestaat uit drie delen: een Master file, een Local file en een CbC rapport, die jaarlijks ingediend moeten worden.

Wat en wie?

Het CbC rapport verschaft geaggregeerde financiële en fiscale gegevens per belastinggebied waarin de groep actief is. Groepen die een geconsolideerde groepsomzet (operationeel, financieel en uitzonderlijk) hebben van meer dan 750M EUR in de voorgaande periode zoals vermeld in de geconsolideerde jaarrekening van de groep, zijn verplicht om dergelijk rapport in te dienen.

Het rapport moet worden ingediend voor het fiscale jaar dat begint op of na 1 januari 2016. Deze aanbeveling is niet verplicht en sommige landen hebben dan ook gekozen om het actieplan 13 op een latere datum in te voeren. Desalniettemin namen de meeste landen de aanbevolen startdatum van het OECD aan.

In bepaalde landen is optionele indiening toegestaan. Voor ondernemingen die hun hoofdzetel hebben gevestigd in gebieden die geen optionele indiening toestaan, kan een plaatsvervangende moederonderneming (surrogaatmoeder) worden geselecteerd of kan er voor lokale indiening worden gekozen.

Wat is de impact van deze verplichting op grote internationale bedrijven?

Ondernemingen dienen vanaf nu bepaalde informatie te verzamelen die nooit eerder werd gevraagd in een belastingsrapport, meer bepaald een country-by-country reconciliatie van:

 • Totale omzet
 • Omzet – verbonden partijen
 • Omzet – niet-verbonden partijen
 • Winst en verlies
 • Betaalde belasting
 • Voorziening belasting
 • Kapitaal
 • Opbrengsten
 • Aantal werknemers
 • Activa

Hoewel het actieplan 13 focust op het verzamelen van informatie om de transparantie voor de belastingsadministratie te verbeteren, lijkt het erop dat de werkdruk terugvalt op het consolidatie- en groepscontrolling departement van de groep.

Wat zijn de voornaamste aandachtspunten om een CbC rapport in te dienen?

 • Bron van informatie: data kan aanwezig zijn in verschillende systemen en op verschillende niveau’s (statutaire of management accounting).
 • Optimalisatie van kosten, tijd en inspanningen van de organisatie en de systemen die in gebruik zijn.
 • Definitie van de gevraagde indicators, gebruik makende van de groepsrekeningen (bv. de definitie van omzet).
 • De consolidatiekring: proportionele methode, niet-geconsolideerde ondernemingen, …
 • Opmaak van tijdschema’s om de verzameling van de nodige informatie in te plannen.
 • Reconciliatie tussen wat gerapporteerd werd in de CbCR en de statutaire consolidatie of managementrapportage (niet vereist).

Het succes van een country by country rapportering hangt voornamelijk af van de manier waarop dit wordt beheerd in de groep. Indien u hulp nodig hebt, aarzel dan niet om beroep te doen op één van onze gespecialiseerde consultants!!

Of vraag nu naar een demo van Sigma Conso Consolidation & Reporting en ontdek hoe eenvoudig dit rapport kan worden opgezet in onze software.

Cb C3 e1485352692621