CPM vs. accounting software vs. Excel

Door Sam Cheo, Managing Director, Sigma Conso Asia
1550637428053 768x512

Zijn CPM software, accounting software en spreadsheets gelijk aan elkaar of net heel verschillend? Wat zijn de grote verschillen tussen deze drie oplossingen? Kunnen we niet gewoon één van de drie gebruiken voor onze consolidatie?

Met dit artikel wensen we een beter beeld te scheppen van de verschillen tussen CPM software, accounting software en spreadsheets. Er is namelijk een significant verschil op vlak van productiviteit en kwaliteit van de gegevens.

1. Het doel van de oplossing

Een eerste groot verschil tussen de drie methodes is het doel van elke tool. Deze beïnvloedt vanzelfsprekend de manier waarop de oplossing gemaakt is. Het gebruik van de juiste tool voor de juiste taak maakt dan ook dat dit veel efficiënter en effectiever kan gebeuren.

Waarom kunnen we niet gewoon Excel gebruiken?

Spreadsheets waren een lange tijd de meest gebruikte tool om het accounting en consolidatieproces van vele bedrijven te faciliteren. Echter, vanwege de stijgende hoeveelheid aan data die bedrijven moeten produceren en beheren, zijn spreadsheets niet langer ideaal door de relatief geringe rekencapaciteit. Daarnaast zijn spreadsheets geen optimale tool om de noden van accounting of consolidatieprocessen te beantwoorden: de workflow is vaak oppervlakkig en volgt geen aanbevelingen of best practices op.

In plaats van de focus te leggen op het accounting of het consolidatieproces, worden uren gespendeerd aan het aanpassen en optimaliseren van de spreadsheets. Dit verhoogt de tijd om een accounting of consolidatierapport te produceren en mondt uit in een lagere productiviteit van deze processen.

Het risico dat gelinkt is met de updates van spreadsheets brengt een ander probleem aan het licht. Bij elke aanpassing aan de spreadsheet verhoogt het risico op inconsistentie van de data. De laatste versie van de spreadsheet produceert mogelijks niet hetzelfde resultaat als de initiële versie en het is vaak moeilijk om te identificeren waar de data inconsistentie vandaan komt.

Wij maken gebruik van accounting software: is dat niet goed genoeg?

Een goede accounting software is gemaakt om de accounting noden van één bedrijf optimaal te kunnen beantwoorden. Met andere woorden heeft deze oplossing, in het geval van geconsolideerde rekeningen voor een aantal bedrijven, niet voldoende functionaliteiten ter beschikking in vergelijking met een gespecialiseerde consolidatiesoftware. Ook hier wordt er ingeboet aan efficiëntie en kan het aantal dagen dat gespendeerd wordt aan de consolidatie aanzienlijk worden verlaagd door middel van gebruik van een consolidatiesoftware. De gewonnen dagen kunnen dan worden gebruikt voor activiteiten met een echte toegevoegde waarde zoals de aanmaak van rapporten of het uitvoeren van uitgebreide analyses. Voor meer informatie hieromtrent, verwijzen wij graag door naar deze whitepaper..

2. Kwaliteit van de gegevens

Studies hebben reeds uitgewezen dat auditors meer vertrouwen hebben wanneer een consolidatie wordt uitgevoerd met een gespecialiseerde software dan met een accounting software of met spreadsheets.

Consolidatie bij accounting software en spreadsheets wordt grotendeels manueel uitgevoerd

Zij het met allerlei links en formules, wordt het grootste deel van de berekeningen en transacties toch nog manueel uitgevoerd bij een spreadsheet. Een accounting software zou bepaalde automatisaties moeten bezitten, echter dient men ook hier manueel de bedrijven met dezelfde accounting tool te consolideren en te groeperen in een fictieve organisatie. Het spreekt voor zich dat deze manuele processen zeer foutgevoelig zijn en veel werk meebrengen voor de auditor om de data te controleren.

Kwaliteitsgarantie voor de auditors

Een goede CPM software zorgt ervoor dat auditors een zekere kwaliteitsgarantie hebben, aangezien de oplossing op maat wordt gemaakt en alle processen zo veel mogelijk geautomatiseerd kunnen worden. Daarnaast biedt een professionele CPM tool ook een gedetailleerde audit trail: dit zorgt ervoor dat auditors toegang hebben tot elke invoer en alle relevante informatie. Op deze manier kunnen auditors veel gemakkelijker hun audit uitvoeren en de kwaliteit van de verkregen informatie garanderen.

Voor meer artikels aangaande CPM, neem een kijkje op onze blog of download één van onze whitepapers Sigma Conso is een expert in corporate performance management en helpt meer dan 600 internationale groepen in het vereenvoudigen van hun finance processen.