De toekomst van consolidatie (2/7)

Door Allen White, Sigma Conso co-founder & Administrator
EVENTS bannerswebsite 22 716x311

De toekomst van consolidatie: De reconciliatie van intercompany accounts - is er hoop?

Door Allen White, Mede-oprichter van Sigma Conso & Administrator

Het lijkt ons noodzakelijk om kort een thema aan te kaarten dat in de geschiedenis een zwakke schakel bleek te zijn in het consolidatieproces, namelijk de reconciliatie van intercompany accounts.

Doorheen veertig jaar observatie van consolidatie konden wij enkele constante elementen identificeren met betrekking tot dit onderwerp:

  • Wat ook hun consolidatieperimeter is, een grote meerderheid van groepen heeft een abnormaal hoog aantal verschillen in hun niet-gereconcilieerde intercompany rekeningen. Deze worden vastgesteld op een kritiek moment in het proces, wat wil zeggen: te laat.
  • Deze situatie leidt vaak tot een grote meeting waarin – na het communiceren van de slechte cijfers – de consolidatiemanagers en hun tegenpartijen een akkoord maken voor nieuwe bepalingen die veelbelovend zijn voor de nieuwe consolidatieperiode, maar ze snel terug hervallen in slechte gewoontes.
  • De tools die de laatste decennia werden geïmplementeerd om deze situaties te verbeteren, hadden voornamelijk te maken met de verspreiding van informatie: eerst via papieren formulieren, nadien met Excelbestanden en het uitwisselen van mails. Hierbij onderzoekt iedereen zijn eigen intercompany positie tegenover zijn partners, terwijl de meesten reeds correct zijn. Dit is een uitzonderlijke verspilling van tijd en middelen.
  • Met de opkomst van de ERP softwares, dat een hoog niveau van centralisatie toelaten, was meer efficiëntie in dit gebied te verwachten. Het zou namelijk toelaten dat transacties die werden geboekt bij één bedrijf automatisch konden worden toegeschreven in de rekeningen van de partners. De realiteit is echter helemaal anders: ofwel kopen de groepen deze optie niet aan, ofwel maken ze er geen gebruik van.

De hoop op een positieve evolutie inzake dergelijke situaties zal opnieuw zijn bronnen moeten zoeken in de nieuwe technologieën. Enkele softwarebedrijven hebben hun software voor de afstemming van intercompany transacties gebaseerd op de functionaliteiten van internet communicatie, gecombineerd met een Web functionaliteit zodat alle geografische en tijdsrestricties worden geëlimineerd.

Concreet betekent dit dat:

Elke onderneming binnen de consolidatieperimeter geeft zijn intercompany positie in via het Web.
De informatie kan vrij worden aangeboden naargelang het niveau van beschikbaar detail (saldi of bedrag van de transactie).
Bedrijven kunnen op elk moment en zonder tussenkomst van de consolidatiemanagers een reconciliatie uitvoeren en zich zo bewust worden van de gemeenschappelijke verschillen.
De reconciliatie wordt geacht voltooid te zijn op een tijdstip gekozen door de groep, met een uitleg voor de residuele verschillen.
Voor de eerste keer in veertig jaar komen er niet alleen talrijke voordelen tevoorschijn in verband met de reconciliatie van intercompany accounts, maar ook zijn deze op lange termijn zichtbaar.

De juiste softwares bestaan op de dag van vandaag. Groepen moeten zich nu bewust worden van het nut om te investeren in dergelijke richting, ondanks het dominant gevoel van het openstellen van de boekhoudkundige fouten in hun onderneming en aan een activiteit die toch weinig winstgevend is.

Toch is dit de stap die moet genomen worden naar de optimalisering van het consolidatieproces.