Financieel beheer in crisistijd: lessen en tips voor CFO’s en bedrijven

Lessen en tips voor CFO's en bedrijven.

Door Vademecom, naar aanleiding van een rondetafel met Dominique Galloy (Sigma Conso), Alex Dossche (Sage Belux) en Reginald Nobels (EMAsphere).
Bannerswebsite 25 716x311

Het coronavirus zorgt ook op economisch vlak voor een ongeziene crisis. Welke maatregelen kunnen financieel directeurs nemen om de meubelen zo veel mogelijk te redden? Wat met de cashflow? Hoe kunnen digitalisering en technologie helpen in scenario’s als het huidige? Welke rol is er in de toekomst weggelegd voor de CEO, en wat kunnen bedrijven hieruit leren?

Vijf takeaways van een rondetafel met drie experts uit de sector: Alex Dossche (Managing Director Sage Belux), Dominique Galloy (Managing Director Sigma Conso) en Reginald Nobels (Associate Director EMAsphere).

1/ Focus op de cashflow!

Reginald Nobels: “Voor CFO’s is het cashmanagement in situaties als deze uiteraard cruciaal. In dat opzicht zijn er een aantal stappen die ze kunnen ondernemen. Eerst en vooral komt het erop aan een grondige cashflowanalyse van de laatste weken of maanden op te maken, met alle ins en outs, trends en tendensen. Daarna kun je de klant- en leveranciersdagboeken onder de loep nemen - wie kan ik wat betalen, en wanneer? – en eventuele investeringen uitstellen, maar ook de aankopen analyseren en de stockrotatie bijstellen. Zo kun je de balans structureren en de nood aan werkkapitaal optimaliseren. Vervolgens kun je een cashflowplanning voor de komende maanden opstellen, met verschillende scenario’s, en op basis daarvan eventueel uitstaande schulden of leningen heronderhandelen met de banken.”

“Het gaat erom van de crisis een opportuniteit te maken, door alle niet-rendabele projecten en producten in vraag te stellen, tot op ebitda-niveau – in het hart van de onderneming dus.”

Alex Dossche: “In de eerste plaats is het zaak de kernactiviteiten te verzekeren en de business draaiende te houden. Daarna kan je eventueel op zoek gaan naar andere opportuniteiten. Daar is een rol weggelegd voor de CFO, want dergelijke businessbeslissingen, die het verschil kunnen betekenen tussen leven en dood, moeten gebeuren op basis van zeer gedetailleerde data.”

2/ Zorg voor real-time data en gedetailleerde reporting

Alex Dossche: “Om de cashflow te kunnen veiligstellen en een post-Corona roadmap uit te tekenen, is het cruciaal dat de CFO en alle stakeholders over de laatste, accurate en gevalideerde info beschikken: dat is de basis van alles. Het goede nieuws is dat de nodige tools en platformen daarvoor al bestaan. De huidige crisis fungeert in dat opzicht als een zogenaamd ‘compelling event’, dat veel ondernemingen ertoe brengt de stap naar digitalisering te zetten, voor het beheren van hun activiteiten en om de continuïteit veilig te stellen”

Reginald Nobels: “Veel bedrijfsleiders beschikken vandaag nog niet over de juiste informatie, doordat die verspreid zit over verschillende systemen en afdelingen. Ook wordt er nog heel vaak met Excel gewerkt, wat niet alleen tijdrovend is maar ook fouten in de hand werkt. Zo komt het dat belangrijke beslissingen vandaag vaak nog op buikgevoel of intuïtie genomen worden, eerder dan heldere data, en dat is, zeker in crisistijden als deze, gevaarlijk. Een juiste managementrapportering, zowel financieel als operationeel, is dus essentieel. Het merendeel van de kmo’s in België zit daar nog ver af, en dat maakt hen nu extra kwetsbaar.”

3/ Maak prognoses, en werk met verschillende scenario’s: what if?

Dominique Galloy: “Als je over gedetailleerde en up-to-date data beschikt kan je grondige analyses maken, maar ook aan cashprognoses en risicobeheer gaan doen en verschillende scenario’s uitwerken: what if? Een ‘black swan’ als Corona kon natuurlijk niemand zien aankomen, maar dan nog bevinden bedrijven die dergelijke prognoses kunnen maken zich in een veel betere positie om de crisis heelhuids door te komen, doordat ze de reële impact van bepaalde beslissingen kunnen inschatten: wat als ik mijn werknemers op tijdelijke werkloosheid zet, een deel van de stock verkoop, of als restaurant met levering aan huis begin?”

“Bij het berekenen van dergelijke scenario’s is het belangrijk niet enkel naar het financiële te kijken, maar ook naar operationele data, of zelfs externe gebeurtenissen: kijk maar naar zaken als de Brexit of de huidige crisis. Met zulke onwaarschijnlijke scenario’s rekening houden is uiteraard allesbehalve evident, wat het belang van real-time data en dynamische scenario’s en projecties alleen maar doet toenemen.”

4/ Durf als CFO de strategie in vraag stellen

Dominique Galloy: “Meer dan ooit wordt de rol van de CFO strategisch. Als expert achter de CEO moet hij de impact van beslissingen becijferen, en, vanuit zijn projecties en door rekening te houden met verschillende scenario’s, mee de business sturen.”

Alex Dossche: “Je zou kunnen zeggen dat de taak van de CFO vandaag drievoudig is: rapporteren over het verleden, begrijpen wat er vandaag gebeurt, en de toekomst voorspellen. Daar waar hij zich in het verleden misschien eerder focuste op de achteruitkijkspiegel, moet hij vandaag meer door de voorruit kijken, om in te schatten wat zal komen. Daarbij moet hij moet durven de strategie in vraag te stellen, en kijken of de prioriteiten juist liggen met betrekking tot de activiteiten die inkomsten opbrengen.”

Reginald Nobels: “CFO’s moeten, samen met de IT-afdeling, meer en meer data genereren, beheren en structureren. Ze moeten meer tussenkomen als adviseur naar de CEO en het directiecomité, en zich kritischer opstellen. Ze spelen een rol in het risicobeheer van de onderneming: waar zijn de risico’s, welke impact op de business, en hoe daarop reageren?”

5/ Gebruik nieuwe technologieën tot uw voordeel, en wacht niet met digitalisatie

Dominique Galloy: “De Coronacrisis bevestigt het nog maar eens: digitaal is meer dan ooit de toekomst, niet alleen wat data betreft maar voor zowat alles. De digitalisering zal bovendien alleen maar versnellen. Dat is ook nodig, gezien de heersende onzekerheid en het feit dat de zaken steeds sneller evolueren. Om daarop in te spelen, moeten bedrijven flexibel zijn en snel kunnen schakelen.”

“De rol van de CIO is in dat alles trouwens van primordiaal belang, zeker nu iedereen van thuis werkt, waar niet hetzelfde niveau van beveiliging geldt als op het werk zelf. Dat weten hackers ook.”

Alex Dossche: “Veel bedrijven, zeker kmo’s, zitten nog steeds met een soort koudwatervrees wat betreft digitalisering en AI. Nochtans hoeven dergelijke nieuwe technologieën zeker niet altijd zo high-end of hoogtechnologisch te zijn: denk maar aan een chatbot, die heel gemakkelijk te implementeren is en bijvoorbeeld automatisch de meest voorkomende coronagerelateerde vragen van klanten kan beantwoorden, of andere recurrente en eenvoudige taken uitvoeren, en er zo voor zorgen dat er meer tijd vrijkomt voor taken met een hogere toegevoegde waarde.”

“Je moet trouwens ook niet alles ineens willen doen: begin geleidelijk, en evolueer stap per stap. Het is beter tienmaal 1% verbetering aan te brengen, dan meteen 10% verbetering te willen halen.”

Reginald Nobels: “Bedrijven moeten vooral beginnen met hun digitalisering: nog veel te vaak wachten ze ermee, om welke reden dan ook. Zij ondervinden vandaag een groot nadeel. Voor hen biedt deze crisis een goed moment om zichzelf in vraag te stellen, en dat op alle niveaus: digitalisering met betrekking tot klanten, personeel, supply chain… Opnieuw komt het erop aan van het probleem een opportuniteit te maken.”