Handleiding voor een soepele overgang naar iXBRL

CR bannerswebsite 03 716x311

Versnel uw financiële rapportering in iXBRL formaat:

Een handleiding voor een soepele overgang naar iXBRL.

➡️ Download de volledige handleiding hier

De European Securities and Markets Authority (ESMA) maakt het iXBRL formaat voor de neerlegging van de jaarrekening verplicht voor beursgenoteerde groepen vanaf januari 2020. In dit artikel werpen wij een blik op dit nieuwe formaat: hoe verschilt iXBRL van XBRL? En hoe kunnen groepen deze nieuwe regelgeving eenvoudig implementeren?

In het kort :

 1. Wat is iXBRL en hoe verschilt dit formaat van XBRL?
 2. Implementatie van iXBRL in Europa
 3. De voordelen van iXBRL
 4. SaaS, een verstandige oplossing om over te stappen naar iXBRL
 5. Een stapje verder…

1) Wat is iXBRL en hoe verschilt dit formaat van XBRL?

XBRL (voor eXtensible Business Reporting Language) is een standaard, open source-taal voor financiële rapportering. XBRL werd ondertussen reeds geïmplementeerd door een honderdtal financiële regulatoren in de wereld en heeft als doel om de gegevens leesbaar te maken voor machines, om zo de nauwkeurigheid te verhogen en vergelijkingen en analyses te vergemakkelijken.

Maar XBRL heeft ook een keerzijde: de standaard kan enkel worden geïnterpreteerd door machines. Een XBRL document wordt namelijk samengesteld door XML bestanden die door een specifieke software moeten worden gehaald (rendering engine) om deze informatie leesbaar te maken voor de mens.

iXBRL


Het nieuwe formaat iXBRL is in feite een ‘update’ van de XBRL standaard, met als doel om hetzelfde document nu ook leesbaar te maken voor de mens.

iXBRL, ook xHTML genoemd, zorgt ervoor dat de XBRL gegevens geïntegreerd worden in een HTML bestand. Op deze manier kunnen bedrijven en personen die belast worden met de productie van de jaarrekeningen de lay-out van het origineel document behouden, mits toevoeging van:

 • XBRL tagging: om de informatie leesbaar te maken voor machines
 • xHTML tagging: om de informatie leesbaar te maken voor de mens

iXBRL vs. XBRL

2

De implementatie van iXBRL wereldwijd, in 7 grote stappen

 1. April 2011: Britse bedrijven beginnen hun jaarrekeningen en hun aangiftes in iXBRL formaat neer te leggen bij hun fiscale administratie (HMRC)
 2. Het Japan’s Financial Services Agency verplicht het XBRL formaat in 2008, wat in 2013 vervangen wordt door iXBRL.
 3. In 2012 stelt de ‘Revenue Commissioners of Ireland’ voor om, op vrijwillige basis, de financiële jaarrekening neer te leggen in iXBRL formaat. Neerlegging in iXBRL formaat wordt verplicht in oktober 2014.

Andere landen nemen ook de stap:

 1. 2015: Denemarken en Australië
 2. 2018: Zuid-Afrika
 3. 2019: Verenigde Staten en Maleisië
 4. Tenslotte maakt de ESMA het iXBRL formaat verplicht in Europa voor groepen die hun jaarrekeningen in IFRS neerleggen, voor elke oefening die begint op 1 januari 2020 en daarna.

2) Implementatie in Europa

In 2017 heeft de ESMA besloten om het Europees uniform elektronisch verslaggevingsformaat (ESEF) toe te passen voor de presentatie van geconsolideerde jaarrekeningen in IFRS. De bedoeling van dit formaat is om de beschikbaarheid, analyse en de vergelijking van de jaarlijkse financiële rapporten te kunnen vergemakkelijken.


De ESEF preciseert dat:

 • XBRL tagging moet worden geïntegreerd in het XHTML document
 • Een geheel van XBRL tagging wordt aangereikt door de ESMA onder de vorm van een XBRL taxonomie.

Gedurende de twee eerste jaren dient enkel de primaire jaarrekening verplicht te worden getagd, nadien zal de hele set van de IFRS geconsolideerde jaarrekening (inclusief toelichtingen) met XBRL tags verplicht worden.

3) De 3 voordelen van het iXBRL formaat

Voordeel 1: één enkel document om neer te leggen

De neerlegging van de jaarrekening in iXBRL formaat zorgt ervoor dat groepen niet langer twee afzonderlijke documenten moeten indienen, namelijk HTML en XBRL. Dit maakt dat er ook geen eventuele incoherenties of verschillen zijn tussen de documenten.

Voordeel 2: een neerlegging die makkelijk is om voor te bereiden


Eén enkel document zorgt er voor dat de voorbereiding van dit document sneller en eenvoudiger is, zeker vanwege de iteratieve aard van het opstellen van de financiële jaarrekening, die revisies en frequente updates met zich meebrengt. Door over te stappen naar iXBRL, kan u alle wijzigingen en iteraties in één enkel document uitvoeren.

Voordeel 3: een eenvoudigere review


Met iXBRL is de review eenvoudig en intuïtief, aangezien de tagging zich bevindt in de documenten die gemeenschappelijk zijn voor het financiële team. Op deze manier kunnen zij de tagging visualiseren in het document zelf. Dit proces is eenvoudiger dan de review van een document in XBRL formaat, aangezien deze moet voorzien zijn van een functie voor Excel-export of van een XBRL lezer om de tagging te kunnen onderzoeken.

4) SaaS, een intelligente optie om over te stappen naar iXBRL

Waarom een SaaS optie kiezen voor uw publicatie in iXBRL formaat? Wij sommen hieronder enkele voordelen op:

Een eenvoudig proces


De voorbereiding van de financiële jaarrekening gaat in de meeste gevallen gepaard met meerdere betrokken partijen en vereist frequente updates in een strakke afsluitperiode.

SaaS oplossingen bieden een gecentraliseerd platform waar iedereen in real-time kan werken op een transparante en collaboratieve manier. Alle gebruikers, inclusief de externe betrokkenen, hebben zo altijd toegang tot de laatste versie van het document.

Het gebruik van een SaaS oplossing zal snel resulteren in winsten qua tijd, een vlotter proces en tevredenheid van de teams.

Gelinkte spreadsheets, makkelijkere updates en geïntegreerde XBRL tagging


De meerderheid van SaaS oplossingen laat u toe om uw cijfers veel gemakkelijker en geleidelijk aan te updaten. Indien u uw cijfer verandert op één plaats, zal deze wijziging automatisch worden overgenomen waar nodig in het document. Uw cijfers blijven op elk moment gelinkt met elkaar, onafgezien van het formaat van export.

Eén enkele waarheid voor uw stakeholders


De meeste SaaS platformen laten toe om meerdere formaten van export te leveren vanaf het document waarop u werkt. Dit betekent dat al uw wijzigingen zich onmiddellijk bevinden in alle mogelijke documenten: XBRL/iXBRL, HTML, Word of PDF. Dit laat u toe om te communiceren naar de administratie, aandeelhouders, maar ook om bijvoorbeeld een PDF te genereren en deze op uw website te plaatsen (of uw iXBRL document te publiceren), alles in real-time.

5) Een stap verder

Sigma Conso biedt u een eenvoudige en gecertifieerde oplossing voor iXBRL: Iris Carbon®. Wij kozen om een samenwerking met hen aan te gaan, omdat dit is één van de wereldwijde spelers op het vlak van oplossingen voor reglementaire rapportering. Iris Carbon heeft dan ook een jarenlange ervaring met publicaties in XBRL formaat (sinds 2005) en iXBRL formaat (sinds 2011). Daarnaast hebben ze meegedaan aan de iXBRL piloottest van de ESMA in 2017.

Bovendien krijgt de applicatie een uitermate goede kwaliteitsscore van 96,7% (bron: XBR Logic)!

Quality Score Short