Hoe kan een CFO de gevolgen van de Brexit het best aanpakken?

Door Bruno Leblanc, EMEA Managing Director Planning, Sigma Conso
Brexit3 716x311

De Brexit: de hele wereld wist dat het mogelijk was, slechts weinig bedrijven hebben erop geanticipeerd. Wij brengen in dit artikel een aantal aspecten aan bod die een CFO kunnen helpen om de onzekerheden weg te werken en meer transparantie te bieden aan de belangrijkste stakeholders. Het eerste evidente gevolg van de Brexit, met uitzondering van de bedrijven van het Verenigd Koninkrijk, speelt zich af bij de Europese bedrijven die filialen hebben in of sterke handel drijven met het VK.

In beide gevallen is de eerste impact zichtbaar op niveau van de wisselkoersen: het pond sterling is sinds 23 juni sterk gedaald ten opzichte van de euro. Begin oktober 2019 kunnen we ook constateren dat de beursen kelderen door onzekerheden van de Brexit (1). Wat zijn uw dividenden, betalingen in pond, enz. nog waard?

Bovendien is het mogelijk dat bepaalde producten minder aantrekkelijk of minder competitief worden op de markt als gevolg van deze wisselkoersverandering. Of een bedrijf nu direct in contact staat met het VK of niet, een lange periode van onzekerheden staat op zich te wachten voor het merendeel van de ondernemingen in Europa. Volgens een studie in 2016 van Deloitte heeft de Brexit het optimisme van Engelse CFOs doen kelderen: slechts 8% heeft vertrouwen in de toekomst (2) en 63% verwacht zich de komende jaren aan een daling van de omzet als gevolg van recessies, een daling van het koopvermogen, herzieningen van het handelsverkeer op communautair niveau, herzieningen van de rentevoet, enz.

Bovendien toont een studie van juni 2019 aan dat slechts 4% van de CFOs beschouwt dat de tijd rijp is om risico’s te nemen, terwijl 96% de tegenovergestelde vindt (3). Volgens 83% van de CFOs zal de Brexit ook resulteren in een achteruitgang van de economische omgeving op lange termijn. Dit onzekere klimaat wordt bevestigd door een artikel in The Independent op 2 oktober 2019 (4), dat een studie van PwC vernoemt die aantoont dat het optimisme lager ligt dan met de crisis in September 2008 bij het faillissement van Lehman Brothers.

Hoe kan een CFO in dergelijke omstandigheden correcte informatie geven over de huidige en toekomstige resultaten? Budgettering en forecasting voor het jaar 2020 zal in ieder geval een moeilijke opdracht worden, met naast effecten van de Brexit ook globale economische onzekerheden voor Duitsland, de Verenigde Staten en China. Ook dit zal gevolgen hebben voor ondernemingen van het VK en Europa (om niet te zeggen de hele wereld): de eerste analyses tonen een gevarieerde impact, maar voornamelijk nieuwe economische onzekerheden die zich opdringen bij deze die de onderneming net te boven kwamen.

Hoe kan een CFO deze onzekerheden het best aanpakken en het Algemeen Bestuur, aandeelhouders, analisten en andere betrokkenen meer klaarheid verschaffen?

Voordeel halen uit een goede financiële communicatie

Of het nu voor interne of externe doeleinden is (het Algemeen Bestuur, analisten, roadshows…), een betrouwbare financiële communicatie is in onzekere situaties meer dan ooit onmisbaar.

Als eerste uw resultaten en perspectieven aankondigen, kan een belangrijk concurrentieel voordeel inhouden. Wel dient u als bedrijf zeker te zijn dat de gegevens betrouwbaar zijn, en over voldoende informatie beschikken om niet te struikelen over bepaalde vragen, of alle moeite tenietgedaan te zien door tegenstrijdige informatie op de website.

De moderne CFO en zijn team kunnen daartoe gebruik maken van een samenwerkingsplatform dat toelaat om data van managementsystemen te koppelen aan tools voor het presenteren van de resultaten. Hierdoor kan gegarandeerd worden dat alle gegevens coherent zijn, met bovendien uitzonderlijke tijd- en productiviteitswinsten.

Prognoses maken over meerdere jaren

Cruciaal voor het geruststellen van de markt en alle betrokkenen is om transparantie te bieden over de gevolgen van de beslissingen die vandaag genomen worden, en over de richting die het bedrijf uit wil. Naargelang de activiteitensector kan dit gaan over een strategisch plan van drie jaar tot een traject van tien jaar. Dat laatste is meer van toepassing in industrieën waar grote investeringen en schulden zich opstapelen en er sprake is van een trage ROI. De gebruikte planningstool moet flexibel en snel gebruiksklaar zijn, zodat de grote tendensen weergegeven kunnen worden en op basis daarvan de belangrijke elementen van het budget bepaald. Deze informatie dient uiteraard coherent te zijn met de gegevens die openbaar gemaakt worden.

Anticiperen op potentiële risico’s en ze in kaart brengen

De risico’s van de Brexit zijn moeilijk te voorspellen en de consequenties ervan zullen grotendeels afhangen van wanneer en op welke manier het VK uit de Europese Unie stapt. Het gebruik van tools die risico’s incalculeren en in kaart brengen kunnen een belangrijke troef zijn in dergelijke situaties, omdat ze extra zekerheid bieden en uw voorspellingen ondersteunen. Bepaalde tools laten bovendien toe om gemakkelijk en gedetailleerd de risico’s van uw hypotheses weer te geven zodat u de werkelijke impact op uw activiteit en de financiën kunt meten.

De operationele en financiële planning nauwkeurig en volgens verschillende scenario’s uitwerken

Hoewel het moeilijk is om te anticiperen op onzekere scenario’s als de Brexit, is het cruciaal u voor te bereiden op de onvermijdelijke impact op vlak van sales, human resources, marketing, productie, enzovoort, om uw doelstellingen te realiseren en grondig uitgewerkte plannen in de praktijk te brengen. Juiste inschattingen zijn ook belangrijk voor het motiveren van uw personeel, dat voldoening haalt uit het realiseren van zijn taken en doelstellingen.

Wat zijn uw noden op vlak van personeel, nu en in de toekomst, om uw plannen realiteit te maken? Is het nodig een deel van het personeel te heroriënteren, zijn jullie met te veel of is er net nood aan extra krachten in bepaalde afdelingen of filialen? Met al die elementen, financiële en andere, dient u rekening te houden.

Het beste uit technologie halen

Behalve het gebruik van een tool voor uw strategische, financiële of operationele planning, of om risico’s in kaart te brengen, moet moderne technologie ervoor zorgen dat u snel en gemakkelijk autonoom bent. De technologie is de laatste jaren voldoende geëvolueerd om u op korte termijn te laten genieten van een oplossing op maat, met snelle alternatieve scenario’s, met name via ‘In Memory’-berekeningen. Bovendien kunt u profiteren van de voordelen van de Cloud om onmiddellijk operationeel te zijn zonder een bepaalde technologie of interne competenties te moeten aanschaffen, en zo uw IT-kost drukken.


Professionele planningtools bieden u het beste van technologie, voor budgettering, voorspellingen en forecasts die afgestemd zijn op uw noden, met alternatieve scenario’s en rekening houdend met zelfs de kleinste verschillen. Bovendien zorgt het gebruik van dergelijke krachtige en via de Cloud makkelijk implementeerbare digitale oplossingen ervoor dat groepen op zeer korte tijd operationeel kunnen zijn, zonder af te hangen van hun interne IT-infrastructuur.

(1) Article in Les Echos dated October 7th, 2019
(2) Deloitte survey: “Brexit blow to business confidence”, Deloitte survey finds, in Accounting Age, July 16th, 2016
(3) Deloitte : The Deloitte CFO survey – Q2 2019; https://www2.deloitte.com/uk/en/pages/finance/articles/deloitte-cfo-survey.html
(4) Journal « The Independent » dated October, 2nd 2019 https://www.independent.co.uk/news/business/news/uk-financial-services-brexit-no-deal-latest-cbi-pwc-survey-economy-a9126581.html