Human Ressources Planning

Financial statements 1 1024x538

Ontdek Human Ressources Planning met Sigma Conso Planning

Een uiterst volledige oplossing voor uw HR Planning

De groei, het succes en de resultaten van een groep hangen meer af van arbeidskrachten dan van machines of van de activa van de onderneming. Het is dan ook cruciaal om een performante planningstool te gebruiken voor uw HR om zo de groep te helpen de door het management vastgelegde objectieven te behalen. Zo zorgt bijvoorbeeld het gebruik van dashboards ervoor dat men HR makkelijk kan linken aan het performantiebeheer van uw organisatie.

Een efficiënte HR planningstool kan het personeelsbeheer bevorderen door het gebruik van functionaliteiten voor gegevensmodellering, analyse, rapportage en planning. Daarnaast biedt een professionele planningstool verschillende toegangsniveau’s tot het systeem (in functie van het profiel van de gebruiker) om de vertrouwelijkheid te waarborgen en toch gebruik te kunnen maken van één open systeem.

Personeelsbeheer is fundamenteel en men dient onder meer rekening te houden met structurele veranderingen, evoluties in de vereiste competenties en demografische wijzigingen. Op deze manier geeft men een nieuwe dimensie aan personeelsbeheer.

Daarnaast is het doel ook om het potentiëel van elke medewerker te ontdekken en te anticiperen om mogelijke evoluties op de arbeidsmarkt. Hierbij dient men 1) rekening te houden met de personeelskosten, maar ook 2) analytische en kwalitatieve gegevens te integreren: beheer van individuele carrières, evolutie op de arbeidsmarkt en in de sector, groei van de onderneming, enz.

De vragen die u zich onder meer stelt als HR directeur

 • Welke indicators dien ik in te voeren om het HR proces te evalueren?
 • Hoe kan ik het HR departement evalueren op basis van bepaalde parameters zoals de ratio van het aantal werknemers in het HR departement en het totaal aantal werknemers? Hoe kan ik de HR kost per werknemer berekenen?
 • In welke mate werkt het HR departement mee aan de strategische objectieven van de onderneming?

Het antwoord

Sigma Conso biedt u een complete tool voor uw forecasting, inclusief een specifieke module voor personeelsbeheer, die organisaties toelaat om op een eenvoudige en betrouwbare manier forecasts te realiseren, alsook plannen op middellange en lange termijn te maken, zowel op niveau van de medewerker als op niveau van cost centers. De applicatie houdt automatisch rekening met de evolutie van bepaalde parameters zoals vergoedingen, premies, middelen, enz.

Het is mogelijk om voorspellende scenario’s te gebruiken die gebaseerd zijn op factoren zoals turnover van het personeel, de evolutie van de vergoedingen, het einde van een moederschapsverlof/vaderschapsverlof, … om zo het effect ervan op de hele organisatie te berekenen.

Op niveau van rapportage biedt de applicatie verschillende standaardrapporten die gepersonaliseerd kunnen worden. Het is ook mogelijk om analyses op maat en in enkele klikken uit te voeren, zoals de planning van personeelsnoden, het beheer van telecommunicatiekosten en de performantie van het aanwervingsproces. De tool heeft bovendien meerdere toegangsniveau’s om de vertrouwelijkheid van gevoelige informatie te garanderen.

Voor welke uitdagingen staat een verantwoordelijke van het personeelsbeheer?

 • In het bezit zijn van een betrouwbare basis van informatie om degelijke beslissingen te kunnen nemen;
 • Een overzicht hebben van de kostenstructuur van het personeel en de evolutie ervan;
 • Het efficiënt kunnen beheren van HR en zijn processen;
 • De HR processen en beroepsprocessen op elkaar afstemmen om de objectieven van de groep te behalen;
 • Een link leggen tussen HR en strategische planning om de strategische beslissingen in goede banen te leiden.

Sigma Conso Planning is een tool die aan alle noden voldoet en de volgende aspecten bezit:

 • Een gedetailleerde planning van HR en personeelskosten;
 • De integratie en het beheer van risico’s, inclusief personeelsverloop, einde van contracten, het verlies van talenten;
 • Het beheer van personeel op individueel niveau, per functie of sociaal-economische structuur;
 • Het beheer van fulltime en parttime werknemers, van intrede en vertrek van medewerkers, van pensionering en interim tewerkstelling;
 • De mogelijkheid tot aanmaak van een competentiematrix op basis van bestaande en/of nieuwe data.

Sigma Conso Planning maakt gebruik van een vooruitstrevend authentificatiesysteem dat een complete vertrouwelijkheid van de informatie en een strikte controle van toegang garandeert.

De voordelen van Sigma Conso Planning voor personeelsplanning.

De tool laat toe om:

 • Planning uit te voeren op elk niveau van de medewerker: bottom-up en top-down processen, inclusief de allocatie van medewerkers aan andere business units.
 • Planning van de personeelskost zowel centraal als decentraal te beheren.
 • Het aanwervingsplan te beheren en een competentiematrix op te stellen om de vereiste competenties te vergelijken met de bestaande competenties.
 • Multidimensionele analyses uit te voeren op kerncijfers.
 • Te anticiperen op de evoluties van de werkgelegenheidsstructuur.
 • Het potentieel van de medewerkers te evalueren.
 • Een connectie met SAP® HR te maken.
 • Een simulatie in real time uit te voeren: groeikansen, bereidwilligheid om te veranderen, verloop, enz.
 • De planning van individuele carrières te plannen.
 • Het aanwervingsproces van de kandidaat en de integratie ervan te beheren.
Planning HR image