IFRS8 en segmentinformatie

STORY bannerswebsite 26 716x311

IFRS8 en segmentinformatie: hoe kan een groep beantwoorden aan de normatieve vereisten?

De implementatie van IFRS8 in een consolidatiesoftware kan voor moeilijkheden zorgen, zeker wanneer entiteiten actief zijn in verschillende sectoren. De standaard is bovendien uiterst streng, maar draagt niet bij tot de objectieven van een finance team. Hoe kan men gebruik maken van de consolidatietool om de kwaliteit van de gesegmenteerde informatie te optimaliseren?

Twee aanpakken die lijnrecht tegenover elkaar staan

Een groep heeft twee mogelijkheden om segmentinformatie te verzamelen en aan te bieden:

  1. Bij de eerste methode vertrekt men van de informatie die aanwezig is in de analytische boekhouding: consolidatie van gegevens wordt gerealiseerd met het detail per sector en per entiteit. Op deze manier zijn ook de intragroepsrekeningen verbonden aan een dimensie en kunnen ze geëlimineerd worden binnen het segment waarop ze betrekking hebben.
  2. De tweede mogelijkheid, naar onze mening veel minder betrouwbaar als de eerste, is wanneer men de boekhoudkundige gegevens consolideert en nadien verdeelt in functie van verdeelsleutels die worden verstrekt door de entiteiten (bv. sector x betreft 20% van de activiteit, …). Of nog eenvoudiger: wanneer men de gegevens van de boekhouding consolideert en nadien op cijfermatige wijze toewijst aan de grootste categorieën. Het gaat hier over een verdeling die vaak slechts benaderend is en in tegenstelling staat met de nood aan kwaliteitsvolle informatie.

Maak gebruik van uw consolidatiesoftware om kwaliteitsvolle informatie te verkrijgen

Elke professionele consolidatiesoftware moet volgens ons de mogelijkheid bezitten om de eerste en meest betrouwbare methode te implementeren. In dit geval gebeurt de verdeling niet op basis van legale entiteiten, maar in functie van rapporteringsentiteiten of analytische dimensies. De informatie die wordt bezorgd aan de investeerders dient op elk vlak zo gesegmenteerd en gedetailleerd mogelijk te zijn: detail van intercos per analytische dimensie, detail en segmentatie van de herwerkingen en eliminaties, … Kortom: alle transacties die eigen zijn aan het consolidatieproces.

Rapporteringsentiteiten vs. analytische dimensies: op welke criteria moet u uw keuze baseren?

Een team dat belast wordt met de productie van geconsolideerde jaarrekeningen en het verschaffen van segmentinformatie, zal een keuze moeten maken tussen het opzetten van rapporteringsentiteiten (waarbij elke entiteit slecht één segment mag bevatten) of het gebruik maken van analytische dimensies. Welk proces zal u de meest correcte visie opleveren?

De keuze tussen rapporteringsentiteiten of analytische dimensies zal onderbouwd worden door het GIGO principe (Garbage In – Garbage Out): bestaat het basisgegeven al dan niet? Concreet: indien gedetailleerde informatie per segment aanwezig is voor alle rekeningen, dient men verschillende rapporteringsentiteiten te creëren. Zo niet volstaat het om dimensies aan te maken op bepaalde rekeningen.

Maar denk er ook steeds aan om geen overhaaste beslissingen te nemen. Balansgegevens zoals het eigen vermogen worden bijvoorbeeld niet vaak gedetailleerd per segment. Als de informatie niet bestaat, is het dan noodzakelijk om data te genereren op basis van arbitraire verdeelsleutels? Hieronder nog enkele bedenkingen…

Het belang van kwaliteitsvolle informatie…

Om kwaliteitsvolle informatie te bekomen, dient elk segment overeen te stemmen met een werkelijke activiteit. Vermijd dus bijvoorbeeld om een ‘corporate’ segment aan te maken (soms genoemd als ‘andere’ of ‘toe te wijzen’) of een fictieve activiteit om herwerkingen en eliminaties in te plaatsen, aangezien dit geen weerspiegeling is van een reële activiteit en slechts wordt gebruikt als vangnet.

… om de ‘onmogelijke opgave’ op te lossen

Wij raden aan om steeds te vertrekken van de meest gedetailleerde informatie waarover men beschikt, zonder ook daar in te overdrijven. Entiteiten dienen slechts te rapporteren waar ze de mogelijkheid hebben om over te rapporteren. Indien men een filiaal vraagt om informatie die ze niet heeft, zal ze ertoe gedwongen worden om op zoek te gaan naar alternatieve oplossingen (verdeelsleutels, plugs, …) en zal de informatie geen weerspiegeling zijn van de realiteit. Naar onze mening is het verkiezen van kwaliteitsvolle informatie boven een schijnbare volledigheid altijd beter.