Strategische planning, budgettering en forecasting

Workers considering term agreement 1098 1517

Wat is het verschil tussen strategische planning, budgettering en forecasting en hoe kan technologie u helpen om deze processen te structureren?

De meeste ondernemingen maken gebruik van strategische planning, budgettering en forecasting om hun huidige situatie te evalueren en een beter zicht te krijgen op de toekomst.

Uit onze expertise blijkt dat vele bedrijven slechts 50% van hun tijd besteden aan de effectieve analyse van de gegevens (en de resterende tijd aan het verzamelen van data)1. Voornamelijk het gebruik van spreadsheets kan leiden tot problemen zoals inconsistenties en een gebrek aan flexibiliteit. En toch maakt nog steeds 69% van de ondernemingen gebruik van spreadsheets2.

In dit artikel behandelen we twee key vragen: wat zijn de belangrijkste verschillen tussen budgeting, planning en forecasting? En hoe kan een professionele tool u helpen om efficiëntie na te streven in uw financiële cijfers?

Dashboard scaled e1630918655266

Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen budgeting, planning en forecasting?

Strategische planning

Strategische planning heeft als doel om de richting en verwachtingen van de onderneming weer te geven, die gebaseerd zijn op de visie van de stakeholders. Er wordt een activiteitenplan opgesteld voor een tijdspanne van (meestal) drie tot vijf jaar: wat zijn de belangrijkste objectieven en waar wil de onderneming zijn binnen 3 tot 5 jaar? Het is een proces dat continue strategische reflectie vereist.

Budgeting

Het opstellen van een budget gebeurt meestal jaarlijks en is gebaseerd op data van verschillende bronnen en op verschillende niveau’s. De middelen worden verdeeld en men bepaalt hoe het algemene plan van het bedrijf uitgevoerd kan worden en hoe de objectieven behaald kunnen worden per periode. De presentatie ervan is meestal financiëel (balansrekening, P&L, kasstroom…).

Forecasting

Bij forecasting wordt er data gebruikt om de financiële uitkomsten voor de komende maanden of jaren te voorspellen. Men maakt als het ware gebruik van realistische historische data om nieuwe projecties aan te maken die dan in het budget kunnen geïntegreerd worden. De timing kan jaarlijks of per semester zijn.

Hoe kan technologie u helpen om deze processen te structureren?

Een aangepaste tool kan u helpen om uw processen te structureren en significant minder tijd en middelen te besteden aan uw budgettering en planning. Enkele van de voordelen ervan zijn:

  • Improved data management: met een professionele tool maakt men gebruik van een gecentraliseerde database en een automatische import en verwerking van data.
  • Flexibiliteit voor de gebruikers: men kan meerdere versies beheren, onmiddellijk beslissingen nemen (rolling horizon decision making) en de beslissingen aflijnen met de lange termijn strategie van de onderneming.
  • Workflow optimalisatie door het opstellen van een crossfunctionele samenwerking en mogelijke interacties tussen de gebruikers..

Bronnen: 1 « Breaking away: How leading finance functions are redefining excellence, Finance Effectiveness benchmark study », PwC, 2015 2 « CFO budgeting survey », PwC Luxemburg, 2015

Close up businessman with digital tablet 1098 549