Unificatie van uw consolidatie en rapportering: hoe dit project tot een goed einde brengen?

Bannerswebsite 04 716x311

Hoe dit project tot een goed einde brengen?

Alvorens een project te starten voor de eenmaking van uw consolidatie en rapportage, is het noodzakelijk om uzelf de vraag te stellen welk niveau van unificatie u wil bereiken. Elke entiteit moet hierbij nadenken welk niveau het best bij zijn noden past. Op basis hiervan kunnen verschillende types van projecten worden bepaald:

  • Een harmonisatieproject zal ervoor zorgen dat het proces en het framework worden samengevoegd om de reconciliatietaak te vergemakkelijken.
  • Een convergentieproject zal bestaan uit het gebruik van éénzelfde tool voor de rapportering, maar waarbij de verschillende processen nog steeds geleid worden door verschillende teams.
  • Een volledig unificatieproject zal als doel hebben om één tool te implementeren met één uniek framework en een geünificeerd team dat zowel de statutaire consoliatie als de managementprocessen zal leiden.

De eerste stappen van het project zullen bepalen wie hierbij betrokken wordt. Een meer geünificeerde rapportering biedt duidelijke voordelen in termen van kwaliteit en datacoherentie, maar limiteert ook de flexibiliteit en capaciteit om te groeien met de noden van het bedrijf. Daarnaast, en zeker in het geval van een volledige unificatie, zullen beide teams (consolidatie en rapportage) tegemoetkomingen moeten doen.

6 best practices die u kunnen helpen om dit project tot een goed einde te brengen

1. De eerste stap in de unificatie van de twee processen is om het geheel aan rapporteringsnoden en praktijken te herbekijken en een blueprint op te maken die gebaseerd is op de eenmaking van beide modellen. Bv. het herbekijken van de forecasting rapporteringscyclus om de huidige informatie beter op elkaar af te stemmen.

2. Het is cruciaal om een gezamenlijk framework op te maken, dat de noden van zowel consolidatie als rapportering beantwoordt. Bv. een uniek rekeningsstelsel, eengemaakte eliminatieregels en coherente perimeter settings.

3. De processen moeten geconvergeerd worden op alle niveaus van het proces: van dataverzameling tot de productie van de gezamenlijke rapporten.

4. Nadenken over de impact op uw organisatie: tot welk punt wenst men te unificeren? Wat zal de impact zijn voor de entiteiten?

5. De implementatie van een IT architectuur en evolutieve systemen die aangepast kunnen worden aan uw noden:

  • Nadenken over de link tussen uw consolidatietool en besluitvormingstool.
  • Aandacht besteden aan de keuze van uw consolidatie- en rapporteringstool: niet elke software werd ontwikkeld om de twee sets aan functionaliteiten aan te bieden.
  • Denk na over het volume en de performantie aspecten.

6. Betrek het managementteam zodat zij de nodige beslissingen kunnen nemen. De unificatie van beide processen betekent structurele keuzes, en ook het lokale management speelt een cruciale rol wanneer zij de geünificeerde informatie moeten presenteren.

De bovengenoemde punten tonen aan hoe dit project van strategische aard is. Beroep doen op extern advies is dan ook meestal essentiëel, en daarnaast is een goede keuze maken van software provider ook een groot voordeel. De criteria die uw keuze hierin kunnen vergemakkelijken, zijn: business expertise op verschillende vlakken, bewezen methodologie in het closing proces, uitgebreide knowledge van informatiesystemen, ...

Contributor: Benjamin Steadman, Senior Manager, CFO Services, Deloitte Conseil