Statutaire consolidatie en managementrapportage unificeren: de triggers en voordelen

Papieren

De grote meerderheid van internationale groepen heeft ondertussen de eerste stap gezet naar de unificatie van statutaire consolidatie en rapportering. Daarentegen merken we wel op dat dit voor middelgrote groepen die nog niet hebben gekozen voor een convergentie prioritair wordt.

Waarom is de nood ontstaan om statutaire consolidatie en managementrapportage te integreren in één systeem?

Het grootste voordeel van de unificatie van deze processen is dat er een rationalisering ontstaat van de productie van de financiële informatie, wat ervoor zorgt dat de snelheid kan worden opgedreven en de kwaliteit van gegevens erop vooruit gaat, terwijl de kosten en inspanningen worden gedrukt. Onbewust is er ook een ander effect dat zich voordoet op de algemene performantie van de groep: een financiële directie die zeer snel zijn resultaten kan weergeven, heeft een zeker imago dat de groep voorstaat op zijn sector en dat de processen efficiënter zijn.

Triggers

Onze teams komen vaak tussen bij de implementatie van projecten van unificatie van de processen.. En we merken vaak dat er een soort van trigger bestaat om dit proces te starten. De triggers bestaan uit één of meerdere van de onderstaande situaties:

 1. De financiële directie van de groep wordt geconfronteerd met een verhoogde vraag naar financiële en operationele informatie, die komt van het management team, de operationele directie, aandeelhouders, banken of regulerende instanties. Daarom moet de groep steeds meer informatie kunnen presenteren met een hogere kwaliteit en steeds kortere termijnen. Naast de verplichte statutaire rapportages, kiezen groepen er vaker voor om maandelijks te rapporteren aangezien dit beter in lijn ligt met de reactiviteit die gevraagd wordt van de operationele teams die correcte beslissingen moeten nemen in een steeds wijzigende context.
 2. De financiële manager dient meer types van rapportering te leveren: fiscale rapportering, forecasting, cash flow, management rapportering, ... Een niet-geünificeerd proces zorgt voor veel manuele invoer en een zwaar werk op vlak van reconciliatie om zo de coherentie van de gegevens te garanderen. En de technische architectuur wordt ook snel te complex.
 3. Het informatiesysteem binnen de groep is niet meer accuraat. De groep evolueerde in de laatste maanden/jaren en het systeem is hierin niet gevolgd. Het gebruikte systeem wordt een afremming voor de financiële directie: het systeem evolueert niet mee met de groep, verschillende systemen die naast elkaar bestaan om de gevraagde informatie te verschaffen, een architectuur die moeilijk te onderhouden is (versies) en performance problemen. Het risico voor de financiële directie is dat men niet in staat is om de gevraagde informatie te leveren op het gevraagde tijdstip.

Daarom kiezen groepen voor een unificatie van de verschillende processen, maar wat zijn nu de voordelen ervan?

De voordelen

Het ultieme doel van de unificatie van statutaire consolidatie en management rapportering is het verhogen van de efficiëntie van de finance teams. De interne controle zal ook worden verbeterd en de afsluitingstermijnen verkort.

Zie hieronder een (niet-volledige) lijst van voordelen:

 • De verkregen informatie is van betere kwaliteit, aangezien deze komt van één unieke en betrouwbare bron;
 • De informatie is gebaseerd op dezelfde hypotheses en met dezelfde methodologie: de financiële indicatoren zijn bijgevolg meer coherent;
 • De informatie is sneller beschikbaar: één uniek kanaal voor de productie van de financiële rekeningen. Dit resulteert in minder validaties, minder intragroepstransacties en alle informatie bevindt zich bovendien in één zelfde tool;
 • Het is de kans om de interne organisatie aan te passen en verschillende teams samen te brengen;
 • Een meer geünificeerd team zorgt ervoor dat de jaarlijkse taken worden gebalanceerd en activiteitspieken vermeden worden;
 • Vermindering van de inspanningen: overbodige invoer wordt vervangen door één enkele invoer die meer accurate gegevens bevat;
 • De inspanningen die de groep vereist aan zijn filialen is meer gestroomlijnd en minder tijdrovend;
 • Het gebruik maken van één enkele IT tool vermindert de kosten voor licentie en onderhoud.

De voordelen zijn duidelijk en de beslissing om naar een vereenvoudigd systeem te gaan is een structurele keuze voor de groep.

Contributor: Benjamin Steadman, Senior Manager, CFO Services, Deloitte Consulting