De toekomst van consolidatie (4/7)

EVENTS bannerswebsite 22 716x311

De toekomst van consolidatie: De geünificeerde consolidatie

Door Allen White, Mede-oprichter van Sigma Conso & Administrator

Sinds de jaren ’90 proberen de meeste groepen hun statutaire consolidatie en rapportage te unificeren door middel van één en dezelfde software (met meer of minder succes), vaak met een nauwelijks verborgen onbehagen. Het ultieme doel hiervan is om de prognoses en de realiteit makkelijker te kunnen reconciliëren. Hoewel de huidige consolidatietools deze problematiek eerder correct behandelen, blijft het onbehagen aanhouden ...

Problematiek op niveau van groepen

Wij zijn ervan overtuigd dat het probleem zich niet situeert op niveau van de softwares, maar eerder op het niveau van de groepen, die niet met de nodige objectiviteit en striktheid handelen (want: om cijfers van verschillende oorsprong te reconciliëren, moeten ook de nodige middelen aanwezig zijn). Is dit het geval?

Enkele vaststellingen die onlangs werden waargenomen bij verscheidene groepen in het kader van deze problematiek geven goed weer welke reële problemen (al dan niet bewust) zich voordoen:

  • De statutaire consolidatie kent aan elke onderneming de consolidatiemethode toe die voor die onderneming geldt, maar de rapportering geeft zijn voorkeur aan de proportionele integratie.
  • In de rapportering worden de kosten en producten in vreemde valuta omgezet naar een maandelijks gemiddelde en nadien gecumuleerd, terwijl in de statutaire consolidatie dezelfde bedragen eerst worden opgesteld in vreemde valuta en daarna worden omgezet naar een maandelijks gemiddelde.
  • De rapportering herneemt niet alle verwerkingen van de statutaire consolidatie, maar het behandelt enkel de verwerkingen die de statutaire consolidatie negeert.
  • Het is vaak zo dat de rapportering slechts toegang heeft tot de aggregaten, terwijl de statutaire consolidatie eigenlijk nood heeft aan meer details. Is dit dan een reden om te evolueren naar twee afzonderlijke rekeningen?
  • De omvang van de statutaire consolidatie en de rapportering stemmen niet altijd overeen.
  • De rapportering maakt gebruik van business units. Geeft de hergroepering van de business units van een legale entiteit in dit geval dezelfde cijfers als gebruikt moet worden op niveau van de statutaire consolidatie?
  • De statutaire consolidatie komt tot stand volgens de IFRS normen, maar enkele ondernemingen presenteren hun prognoses in normen anders dan IFRS.
    Zelfs indien men voor de statutaire consolidatie de gebruikelijke regels naleeft – met name de berekening van het belang van derden, omrekeningsverschillen, ... – dan nog is dit detail voor de rapportering niet altijd van toepassing.

Zijn statutaire consolidatie en rapportering te verenigen?

Verbazingwekkend bestaan er toch enkele voorbeelden van.

In deze materie van geünificeerde consolidatie zal de doelstelling volgens ons niet berusten op een verbetering van de consolidatiesoftwares. Want welke gesofisticeerde oplossing kan nog een antwoord bieden aan dergelijke irrationele situaties?

Nogmaals, of we het nu hebben over statutaire consolidatie of rapportering of de twee samen in een geünificeerde visie, het is niet de software die de gegevens moet samenbrengen. Er moet eerder een informatiesysteem worden opgesteld die een zeker structuur en inhoud voorstelt voor een geünificeerde behandeling.

Deze aspecten zijn de taak van de organisatie van de groep: een omwenteling in gewoontes, culturele veranderingen ... Het is niet enkel een strikt technisch probleem, maar het gaat veel verder dan dat.

En toch ligt deze mentaliteitsverandering aan de basis van het succes.