De toekomst van consolidatie (5/7)

EVENTS bannerswebsite 22 716x311

De toekomst van consolidatie: De structuur van groepen

Door Allen White, Mede-oprichter van Sigma Conso & Administrator

De moeilijkheidsgraad van een statutaire consolidatie berust op de complexiteit van de structuur van de groep. Hieronder valt te verstaan: meerdere aandeelhouders en derden in de te consolideren onderneming, het bestaan van wederzijdse participaties binnen ondernemingen, ondernemingen die eigen aandelen hebben of aandelen van de te consolideren onderneming, enzovoort.

In de jaren ’70 waren dergelijke structuren zeer frequent aanwezig - voornamelijk bij groepen waar de aandeelhouders familieleden waren, minder bij beursgenoteerde bedrijven of groepen met een aanzienlijke grootte.

Zeer snel dus werden de bestaande softwares op de markt geconfronteerd met dergelijke complexe structuren en hebben de beste onder hun hiervoor enkele definitieve oplossingen gebracht.

Echter heeft de veeleisendheid van de statutaire consolidatie – gestuwd door de aanbevelingen van de auditors – ertoe geleid dat dergelijke complexe structuren werden gemeden. Tot op de dag van vandaag is er een bewustzijn van groepen om het ‘simpel’ te houden wanneer daar een mogelijkheid toe is.

Zo kunnen we – in tegenstelling tot een tijdperk waar de wetgever verplichtingen oplegde inzake het aantal aandeelhouders (bv. zeven voor naamloze vennootschappen in Frankrijk) – vandaag steeds vaker op internationaal niveau juridische vormen opmerken die één enkele aandeelhouder in een onderneming toelaten.

Het is een tendens die we kunnen vaststellen, en we zijn ervan overtuigd dat deze nog zal bevestigd worden, in die zin dat er rekening zal moeten gehouden worden met de gewenste transparantie van de laatste jaren.

Niettegenstaande, ondanks de inspanningen om het geheel te vereenvoudigen, hebben grote internationale groepen nog steeds honderden ondernemingen in hun omvang. Voor dergelijke grote conglomeraten rust de problematiek op het bestaan van talrijke subgroepen. Deze subgroepen voelen zich soms genoodzaakt om zelf geconsolideerde rekeningen aan te maken; bovendien doen ze dit vaak volgens andere normen dan de consoliderende moederonderneming.

Dit is alvast een problematiek die consolidatietools met internationale omvang zullen moeten begrijpen om een passend antwoord te kunnen bieden.