De toekomst van consolidatie (6/7)

Door Allen White, Sigma Conso co-founder & Administrator
EVENTS bannerswebsite 22 716x311

De toekomst van consolidatie: Financiële communicatie

Door Allen White, Mede-oprichter van Sigma Conso & Administrator

Of het nu om een eenvoudige publicatie van een persbericht gaat, de ontwikkeling van een document voor de Raad van Bestuur, de productie van het jaarverslag of de uitwisseling van financiële gegevens met externe organisaties: we kunnen vaststellen dat deze taken nog steeds een aanzienlijke tijd innemen in de algemene planning van de consolidatie.

En dit zijn de redenen die deze onevenredigheid verantwoorden:

  • De meeste softwares produceren de noodzakelijke rapporten aan de consolidatieprofessionals en de auditors met een hoge graad van nauwkeurigheid, maar hebben geen aandacht voor de financiële communicatie. Toch vereist ook dit deel een hoog niveau aan kwaliteit, synthese en personalisatie.
  • Hoewel huidige softwares een interface tool aanbieden die het hernemen van dezelfde informatie voorkomt (wat altijd riskant en tijdrovend is), doen veel groepen hier geen beroep op. De reden hiervoor is in het bijzonder dat men dient te werken met verschillende tools en deze dient te integreren, wat een meer technische behendigheid vraagt dan een boekhoudkundige. Resultaat is dat men er zich niet aan waagt.
  • De ontwikkeling van een automatische interface tussen de gegevens die de informatie voor de consolidatie bevatten en wat de markt meer en meer het ‘financiële boekje’ noemt, vergt een lang en moeilijk werk. Hierdoor is het ook kostelijk, terwijl er geen duurzaamheid wordt verworven. Nog een reden dus om er zich niet aan te wagen ..

Op termijn zou de financiële communicatie in brede zin zich moeten toespitsen op de geïntegreerde functies van de consolidatiesoftware die gemakkelijk in gebruik zijn. En op deze manier zijn op korte termijn ook consequente verbeteringen nodig van consolidatiesoftwarefabrikanten.