>

Business case Auchan

Download hier de business case in *.pdf

Auchan Group: belangrijke informatie

 • Internationale speler in retail
 • Groep opgericht in 1961
 • Hoofdkantoor: Frankrijk
 • Aanwezig in 13 landen
 • 9e plek op Global food retailers (86 miljard)
 • 160 gebruikers van de tool Intercompany
 • Vorige reconciliatiesoftware: Oracle ITS
 • Meer informatie: groupe-auchan.com

De return on investment – in enkele woorden

 • Significante tijdbesparing
 • Volledige traceerbaarheid zorgt voor een quick en easy audit
 • Directe communicatie via de tool: geen afzonderlijke e-mail communicaties
 • Gecentraliseerde en toegenomen betrouwbaarheid in informatie
 • Standaard analyserapportages
 • Compleet en consistente gereconcilieerde intragroepbalans met alle geconsolideerde deelnemingen/entiteiten
 • Veel minder disputen

De situatie

Het reconciliatieproces van Auchan wordt gekenmerkt door miljoenen transacties per jaar. Bovendien zijn er meerdere boekhoudsystemen aanwezig binnen de groep. Dit maakt het afstemmingsproces complex.

Het financiële team van de groep was dus op zoek naar een performante software om het afstemmingsproces te versnellen en de kwaliteit ervan te verbeteren zonder bijkomende investering op lokaal niveau. 

De oplossing

Het pakket Intercompany van Sigma Conso werd gekozen om het reconciliatieproces uit te voeren. Met deze keuze kan de groep Auchan de afstemming van intragroepstransacties decentraliseren naar de entiteiten en tegelijkertijd overzicht behouden van het reconciliatieproces. De tool is makkelijk in gebruik en de technologie waarmee de software is ontwikkeld zorgde ervoor dat meer dan 100 gebruikers snel operationeel waren en zelfstandig hun afstemming beheerden.

Delphine Desaint, Project Manager bij Auchan Group, voegt toe: “Van de 160 gebruikers heeft 95% de tool onmiddellijk geaccepteerd na de eerste opleiding.”

Het resultaat

 • Fast Close

Sinds de implementatie van Intercompany in 2012 zijn de leden binnen de groep Auchan unaniem over de performantie en gebruiksvriendelijkheid van het pakket voor een doeltreffende afstemming van intragroepstransacties zowel op niveau van de groep als op niveau van de entiteiten. Dit resulteert op zijn beurt in een verbetering van het afsluitingsproces met steeds strakkere deadlines.

Dhr. Lenne, Director of Consolidation and Finance Systems bij Auchan Group, formuleerde de voordelen van Sigma Conso Intercompany als volgt: “Naast de kwaliteit van de cijfers en de traceerbaarheid heeft de software eveneens gezorgd voor een grote verhoging van de productiviteit: voordien waren 2 personen bij elke afsluiting gedurende 2 weken voltijds bezig met het organiseren van het reconciliatieproces en het coördineren van de geschillen tussen de verschillende partners. Momenteel is er nog maar 1 persoon nodig gedurende 1 dag, simpelweg om het proces voor te bereiden. Onze directie heeft dit enorm geapprecieerd.”

 • Optimale en efficiënte samenwerking

Intercompany maakt gebruik van een collaboratief platform dat de gebruikers toelaat om bijvoorbeeld documenten en opmerkingen toe te voegen voor het verklaren van de verschillen. Daarnaast is het financiële team van de groep in staat om de data te centraliseren: zij krijgen in real-time een overzicht van de intercompany posities van de verschillende partijen tijdens de afstemmingsperiode.

 • Automatisatie

Het gebruik van Intercompany laat toe om het reconciliatieproces volledig te automatiseren: van de lokale boekhouding tot het automatisch inboeken van de eliminaties in de consolidatiesoftware. Daarnaast biedt de software een garantie dat de bedragen van de gereconcilieerde transacties en die van de geconsolideerde rekeningen accuraat zijn en niet verschillen van elkaar.

Een uitzonderlijke audit trail en volledige traceerbaarheid zorgen ervoor dat de groep ook het audit proces kan versnellen, onder meer via het gebruik van specifieke rapporten die bestemd zijn voor auditors.

Wenst u ook uw intercompany reconciliatieproces te optimaliseren ? Contacteer ons vandaag nog om samen te bekijken hoe wij uw doelen kunnen bereiken.


Of lees meer over Intercompany, unieke software voor de reconciliatie van uw intragroepstransacties. Het stelt de entiteiten in staat om het reconciliatieproces uit te voeren en de kwaliteit van uw boekhoudkundige informatie te verbeteren.

X