>

Business case Galloo

Download hier de business case in *.pdf

Galloo Groep: belangrijke informatie

 • Sector: recyclage (metaal, plastic, elektronisch materiaal, auto-onderdelen)
 • Opgericht in 1939
 • Hoofdzetel: Menen (België)
 • Omzetcijfer: 600 M€
 • Aantal werknemers: 680 personen
 • Meer informatie: galloo.com

De missie en return on investment – in enkele woorden

Groep Galloo vroeg bijstand van Sigma Conso voor hun project om de groepsstructuur te vereenvoudigen voor de consolidatie. Het aantal dochterondernemingen binnen de groep werd door middel van fusies gereduceerd van 64 naar 31.

De situatie

De groep Galloo implementeerde een actieve politiek van continue externe groei om verder te kunnen evolueren en te groeien. Dit resulteerde in de acquisitie van een aanzienlijk aantal bedrijven in België, Frankrijk en Nederland. Het aantal dochterondernemingen steeg hierdoor in 2012 tot 64.

Volgens de Financiële Directeur van de groep was het dan ook noodzakelijk om de complexe groepsstructuur te vereenvoudigen. De Raad van Bestuur gaf zijn akkoord voor dit project in juni 2012.

De oplossing

Het werd al snel duidelijk dat het consolidatieproces en de toenmalige software niet bestand waren om dergelijke grote veranderingen te ondersteunen. De groep deed beroep op Sigma Conso vanwege de zakelijke expertise van het team voor de volledige herziening van het consolidatieproces.

Sigma Conso hielp de groep met:

 • Een herconsolidatie van 31/12/2011, het was immers noodzakelijk om de openingssituatie te reconstrueren met alle dochterondernemingen
 • De opmaak van de consolidatie van 31/12/2012, waarin een eerste golf van fusies werd gerealiseerd
 • De integratie van de tweede (beperkte) reeks fusies in 2013

Dit alles gebeurde met het softwarepakket Consolidation & Reporting, een gebruiksvriendelijke en flexibele applicatie die bovendien de mogelijkheid biedt om de gegevens te structureren en te traceren.

Het resultaat

 • Een vereenvoudigde structuur

Het complexe project met betrekking tot de vereenvoudiging van de groepsstructuur werd met succes afgerond en werd beloond met een award voor Best Finance Team.

BC_Galloo

Op donderdag 6 februari 2014 werden voor de twaalfde keer de awards voor het Best Finance Team of the Year uitgereikt. Met dit initiatief vraagt het organiserende vakblad CFO Magazine aandacht voor de bijdrage die vanuit finance geleverd wordt om de groeifundamenten van het bedrijf te verstevigen en de strategische uitdagingen mee het hoofd te bieden.

In de categorie van de KMO’s ging de award voor Best Finance Team naar Group Galloo. Het West-Vlaamse recyclagebedrijf vereenvoudigde zijn structuur van 64 naar 31 vennootschappen. Ondertussen werd in één moeite de financiële afdeling gefinetuned en het merk geherpositioneerd. Een operatie die bovendien plaatsvond in een omgeving waar de Vlaamse en Franse cultuur en taal hand in hand gaan.

 • Een nieuwe klant voor Consolidation & Reporting

Na de samenwerking was het financieel team van Group Galloo overtuigd van de kwaliteit van Consolidation & Reporting en werd besloten om de software aan te schaffen. Zo beschikt de groep over een betrouwbare tool en kunnen ze zelf hun rapportering uitvoeren, wijzigingen aanbrengen in de groepsstructuur, simulaties uitvoeren, enzovoort.

 • Een partnership voor de specifieke aspecten bij het opstellen van de geconsolideerde rapportering

De groep Galloo contacteert Sigma Conso tot op heden enkel nog voor specifieke vragen die een hoge mate van deskundigheid in consolidatie vereisen.

Hebt u nood aan advies in consolidatie of onze expertise om uw financiële processen te optimaliseren? Contacteer ons nu en we bekijken samen hoe wij uw doelen kunnen bereiken.

X