Er was eens… consolidatie: De jaren ’80, het begin van de informatiemaatschappij

Door Allen White, Mede-oprichter van Sigma Conso & Administrator

De rompslomp van de financiële consolidatie en het lange tijdschema konden niet als dusdanig blijven voortbestaan.

Aan het begin van de jaren ’80  zetten sommige IT-bedrijven de stap om oplossingen te ontwikkelen. Zij zijn de voorlopers van de toekomstige softwarehuizen.

De grotere groepen zijn onmiddellijk geïnteresseerd in dergelijke nieuwe software. Wat niet verwonderlijk is! Begin van de jaren ’80 brengt een softwareontwikkelaar in Frankrijk COMFI (Consolidation Modulaire et Financière) op de markt. Deze software wordt gekenmerkt door enerzijds het modulaire aspect dat aan de huidige IFRS-vereiste van “segmentinformatie” tegemoetkomt wanneer een bedrijfsgroep in diverse activiteitensectoren actief is. Anderzijds draait deze innovatieve software op een minicomputer van het merk Singer, destijds bekend als de fabrikant van naaimachines…

Hoewel de grote groepen zeer snel het nut van de COMFI-functionaliteiten herkennen, vertegenwoordigde de technische drager ervan echter een grote beperking.

Opmerkelijke vooruitgang

Het duurt niet lang voordat deze software volledig wordt geherprogrammeerd om te draaien op een mainframe IBM 370 computer, met servicebureau en in COBOL-programmertaal.

Een opmerkelijke vooruitgang, want voortaan worden alle specifieke consolidatieberekeningen uitgevoerd door een software. Bovendien kan de invoer van de boekhoudkundige verwerkingen via online terminals worden uitgevoerd. Alles verloopt dus naar wens? Niet echt. Let wel dat het idee van een servicebureau destijds bestond in de verzameling van de gegevens tijdens de dag, de verwerking ervan ’s nachts en de overhandiging van de gedrukte documenten de volgende dag per taxi of koerierdienst.

In de praktijk moest de laatste boekhoudkundige verwerking uitgevoerd worden om 10.00 uur ’s morgens. De volgende dag stelde de consolideur bij levering van enkele kilo’s documenten soms vast dat de debet- en creditboekingen van een verrichting moesten worden omgekeerd.

Het zal nog tot in 1985-86 duren voordat de eerste consolidatiesoftware op pc zijn intrede doet. Een hele uitdaging destijds, in de veronderstelling dat de PC XT ’s een RAM-geheugen hadden van 64 K en floppydisks van 360 Kb. De XT’s werden al snel opgevolgd door de PC AT’s met een eerste harde schijf (30 Mb). Zo veel krachtiger…!

De software, ontwikkeld in de jaren ’80, hield al rekening met de notie van stromen en de traditionele monetaire verrichtingen en eliminaties werden correct verwerkt. De functionaliteiten voor de eenvoudige vaststelling van het geconsolideerde eigen vermogen en het kasstroomoverzicht vertonen echter duidelijke tekortkomingen of zijn zelfs simpelweg niet aanwezig. Daarbij moet worden opgemerkt dat in die tijd de ervaringscurve nog lang niet wordt bereikt en veel auditors zich verplicht zien dit technische werk zelf uit te voeren.

Een laatste significant kenmerk van die tijd is de afwezigheid van het in de consolidatiesoftware geïntegreerd verslagleggingspakket. De beschikbare technologie is hiertoe nog niet voldoende ontwikkeld en de bedrijfsgroepen stellen hun jaarverslagen dus op papier op. Deze verslagen bedragen vaak een honderdtal bladzijden.

Diverse nadelen

Aan dit gebruik zijn diverse nadelen verbonden:

  • Ten eerste zijn deze omvangrijke documenten niet aangepast aan de cijfers van elk bedrijf, wat de verantwoording ten opzichte van de vorige geconsolideerde gegevens vervormt.
  • Vervolgens, terwijl de documenten met de hand worden ingevuld, worden de gegevens in de consolidatiesoftware eveneens met de hand ingevoerd.
  • Ten slotte worden wezenlijke incoherenties tussen de verschillende tabellen van de bundel niet aan de bron vastgesteld, maar wel te laat door het consoliderend bedrijf en zonder reële mogelijkheid van een snelle correctie. De e-mail als communicatiemedium bestaat nog niet.

Hoewel de consolidatiesoftware een aanzienlijke vooruitgang is in vergelijking met het potlood en de gom, vertegenwoordigen het kwaliteitsgebrek van de verslaglegging en de lange tijdschema’s een uitdaging voor de volgende jaren.

Alle artikels in deze reeks:

Het artikel delen :
Bent u op zoek naar een performante software om uw consolidatieproces te optimaliseren?
Ontdek Consolidation & Reporting: de software die zowel de statutaire consolidatie als de managementrapportage vereenvoudigt voor één unieke versie van de waarheid. De software beantwoordt perfect de Bent u op zoek naar een performante software om uw consolidatieproces te optimaliseren noden van internationale groepen (meertalig, verschillende munteenheden en standaarden) en is zelfstandig te parametreren door de klant voor een lage total cost of ownership. De software is zowel beschikbaar in cloud modus als on-premise.
Recente artikels
Financieel beheer in crisistijd Lessen en tips voor CFO’s en bedrijven. Artikel geschreven door Vademecom, […]
Wij proberen hieronder enkele aanpakken te benadrukken die waardevol kunnen zijn.