Er was eens… consolidatie: De jaren 2000, Y2K en IFRS

Door Allen White, Mede-oprichter van Sigma Conso & Administrator

De overgang naar het jaar 2000 (Y2K in de Angelsaksische pers) zal de sensatiepers teleurstellen, want niet alleen zullen de boekhoudsystemen ongevoelig blijven voor de langverwachte bug, maar bovendien krijgt de consolidatiesoftware uitstekende punten. Een andere en veel crucialere gebeurtenis voor de beursgenoteerde bedrijven rond 2005, is de overschakeling op de IFRS-normen. Het doel is zeer verdienstelijk voor zover deze verordening een zekere vaagheid tracht te overbruggen zoals gebleken uit de 7e boekhoudrichtlijn van 1983.

Door voor alle lidstaten hetzelfde stelsel van internationale standaarden voor te schrijven, beoogt Europa de vergelijkbaarheid van de geconsolideerde jaarrekening van bedrijven in gelijkaardige activiteitensectoren te verbeteren, dit zowel qua vorm als inhoud en ongeacht de lidstaat waar zij gevestigd zijn. Passen de Verenigde Staten trouwens niet dezelfde aanpak toe met de US GAAP die al zo lang in alle staten voor de financiële verslaglegging worden gebruikt?

Heeft Europa na een paar jaar toepassing van de IFRS-normen zijn doel bereikt? Het antwoord moet worden genuanceerd.

Eerst laat de lijvige, evolutieve en interpretatieve inhoud van IFRS geen gemakkelijke en uniforme toepassing toe door de beursgenoteerde bedrijven. Hoe vaak zijn wij niet getuige geweest van zeer genuanceerde en zelfs uiteenlopende standpunten ten opzichte van gelijkaardige situaties, soms door partners van eenzelfde accountantskantoor. Vervolgens, wat de vorm betreft, hebben sommige lidstaten zoals België en Frankrijk al jaren een nationaal archief opgelegd voor de publicatie van de statutaire jaarrekening.

Bij de eerste publicaties van de geconsolideerde jaarrekening, leek het voor de bedrijfsgroepen logisch om een aanbevolen schema te volgen… dat niet bestond en nooit door de lidstaten zal worden voorgesteld.

Met de invoering van de IFRS-normen heeft elke betrokken bedrijfsgroep zijn eigen publicatiebenchmark aangenomen. Wat niet expliciet in de balans of in de winst-en-verliesrekening was vermeld, kon in een bijgevoegde tabel worden opgenomen en zelfs in de vorm van een nota worden verduidelijkt.

Aan de lezer om er wijs uit te worden…

Het algemene gevoel dat na een paar jaar toepassing van de IFRS-normen domineert, blijkt uit de volgende opmerkingen:

  • Achter de bekendgemaakte cijfers gaat een zeer grote techniciteit schuilt, zodanig dat de consolideurs soms twijfelen over de reële mogelijkheden van interpretatie door externe waarnemers;
  • Een zeer twijfelachtig bereikt doel wat de daadwerkelijke harmonisering van de toegepaste regels betreft;
  • Een zeker niveau van onvergelijkbaarheid wat de vorm van de bijlagen betreft;
  • Een vrij onregelmatige competentie, zowel op niveau van de consolidatiedeskundigen als van de auditors die soms moeite hebben om op de hoogte te blijven van de interpretatiebewegingen van de IFRS-regels.

Wij kunnen alleen maar vaststellen dat de invoering van de IFRS-normen aanleiding heeft gegeven tot een wedloop waarvan de koplopers een IFRS-rekeningschema hebben aangenomen. Met als reden het gebrek aan enige andere keuzemogelijkheid en met soms een gevoel van verplichting. Dit terwijl de andere niet-beursgenoteerde groepen die het peloton vormen, nog lang de nationale benchmark willen behouden, zelfs indien sommige de keuze hebben gemaakt om zich van het peloton los te maken.

De consolidatiesoftware heeft zich echter aan de IFRS-verplichtingen aangepast, met uiteindelijk een geringe impact op niveau van de functionele wijzigingen.

Waarom?

Omdat de overschakeling op de IFRS-normen, op enkele uitzonderingen na, niet de effectieve consolidatietechniek betreft maar wel de inhoud van de statutaire jaarrekening van elk bedrijf van de consolidatiekring.

In al die jaren heeft de markt verwarring gezaaid tussen IFRS als consolidatieproblematiek en IFRS als boekhoudkundige problematiek.

De IFRS-normen hebben echter wel een impact gehad op de parameterinstellingen van de software (rekeningenplan, bijlagen) maar niet op hun intrinsieke functionaliteiten of dan wel heel gering.

Is de software dan wel veranderd in de loop van dit decennium?

De overwegende trend berust nogmaals op de technologische ontwikkelingen die op hun beurt worden gedreven door een groeiende behoefte aan de productie van steeds snellere en betrouwbare informatie.

Consolidatiesoftware herprogrammeren of ontwikkelen, kan niet langer worden overwogen zonder de integratie van een web-aanpak, met de eraan verbonden toegankelijkheid en overdraagbaarheid.

Niet enkel maakt de traditionele consolidatiebundel plaats voor een directe toegang van elk bedrijf tot het gecentraliseerde systeem, maar bovendien zijn de consolidatiefuncties vanaf elke internetverbinding, waar en wanneer dan ook toegankelijk.

Deze benadering, ondersteund door “Cloud Computing”, maakt dat de gegevens en de software die deze gegevens met een comfortabele prestatie bewerkt, niet traceerbaar zijn voor de gebruikers.

Aan het einde van dit decennium kan de consolideur eindelijk zijn beroep uitoefenen op elk uur van de dag, op elke locatie en op een toestel naar keuze, zelfs op zijn smartphone.

Een opmerkelijke vooruitgang sinds de eerste consolidaties in servicebureau aan het begin van de jaren ’80.

Tot slot, heeft de eengemaakte consolidatie tien jaar later zijn ontwikkelingsniveau bereikt? Op niveau van de functionaliteiten zijn er onmiskenbare convergenties, dankzij onder meer het comfort van de informatiemiddelen die steeds meer het publieke domein betreden, maar ook door de uitdrukking van de behoeften van de bedrijfsgroepen die uniformer lijken te worden. De consolidatie is bestemd om een strategisch planningsinstrument te worden en niet langer een loutere foto van het verleden.

Alle artikels in deze reeks:

Het artikel delen :
Bent u op zoek naar een performante software om uw consolidatieproces te optimaliseren?
Ontdek Consolidation & Reporting: de software die zowel de statutaire consolidatie als de managementrapportage vereenvoudigt voor één unieke versie van de waarheid. De software beantwoordt perfect de Bent u op zoek naar een performante software om uw consolidatieproces te optimaliseren noden van internationale groepen (meertalig, verschillende munteenheden en standaarden) en is zelfstandig te parametreren door de klant voor een lage total cost of ownership. De software is zowel beschikbaar in cloud modus als on-premise.
Recente artikels
Financieel beheer in crisistijd Lessen en tips voor CFO’s en bedrijven. Artikel geschreven door Vademecom, […]
Wij proberen hieronder enkele aanpakken te benadrukken die waardevol kunnen zijn.