Hoe kan een CFO de gevolgen van de Brexit het best aanpakken?

Hoe kan een CFO de gevolgen van de Brexit het best aanpakken?

Door Bruno Leblanc, EMEA Managing Director Planning, Sigma Conso

De Brexit: de hele wereld wist dat het mogelijk was, slechts weinig bedrijven hebben erop geanticipeerd. Wij brengen in dit artikel een aantal aspecten aan bod die een CFO kunnen helpen om de onzekerheden weg te werken en meer transparantie te bieden aan de belangrijkste stakeholders.

Het eerste evidente gevolg van de Brexit, met uitzondering van de bedrijven van het Verenigd Koninkrijk, speelt zich af bij de Europese bedrijven die filialen hebben in of sterke handel drijven met het VK.

In beide gevallen is de eerste impact zichtbaar op niveau van de wisselkoersen: het pond sterling is sinds 23 juni sterk gedaald ten opzichte van de euro. Het valt dus moeilijk te bepalen wat dividenden, betalingen in pond, enz. nog waard zijn. Bovendien is het mogelijk dat bepaalde producten minder aantrekkelijk of minder competitief worden op de markt als gevolg van deze wisselkoersverandering.

Of een bedrijf nu direct in contact staat met het VK of niet, een lange periode van onzekerheden staat op zich te wachten voor het merendeel van de ondernemingen in Europa.

Volgens experten van Deloitte heeft de Brexit het optimisme van Engelse CFOs doen kelderen: slechts 8% heeft vertrouwen in de toekomst (1) en 63% verwacht zich de komende jaren aan een daling van de omzet als gevolg van recessies, een daling van het koopvermogen, herzieningen van het handelsverkeer op communautair niveau, herzieningen van de rentevoet, enz.

Bovendien toont een studie van PwC aan dat het aantal beursintroducties in Europa sinds het tweede trimester van 2016 met 46% is gedaald (2), gaande van 125 naar 95 beursintroducties (-23% in vergelijking met dezelfde periode in 2015).

Hoe kan een CFO in dergelijke omstandigheden correcte informatie geven over de huidige en toekomstige resultaten? Budgettering en forecasting voor het jaar 2017 zal in ieder geval een moeilijke opdracht worden, met bovendien verkiezingen in de Verenigde Staten, Frankrijk en Duitsland. Ook dit zal gevolgen hebben voor ondernemingen van het VK en Europa (om niet te zeggen de hele wereld): de eerste analyses tonen een gevarieerde impact, maar voornamelijk nieuwe economische onzekerheden die zich opdringen bij deze die de onderneming net te boven kwamen.

Hoe kan een CFO deze onzekerheden het best aanpakken en meer visibiliteit geven aan de Algemene Directie, aandeelhouders, analysten en andere betrokkenen?

Voordeel halen uit een goede financiële communicatie

Of het nu voor interne of externe doeleinden is (de Algemene Directie, analysten, …), een betrouwbare financiële communicatie is in onzekere situaties des te meer onmisbaar.

Men kan een belangrijk concurrentiëel voordeel halen door de resultaten en forecasts van de onderneming als eerste aan te kondigen. Wel dient een onderneming zeker te zijn van de betrouwbaarheid van de gegevens en voldoende informatie te bezitten om niet te struikelen over een pertinente vraag of alle moeite teniet zien gaan door bv. contradictorische informatie te vermelden op de website.

De moderne CFO en zijn team kunnen derhalve gebruik maken van een samenwerkingsplatform dat toelaat om de gegevens van managementsystemen te linken met tools voor de presentatie van de resultaten. Hierdoor kan een globale coherentie van data gegarandeerd worden met bovendien uitzonderlijke tijd- en productiviteitswinsten.

Het aanmaken en presenteren van prognoses voor meerdere jaren

Key tot het verzekeren van de markt en alle betrokkenen is om transparantie te bieden op vlak van de gevolgen van de genomen beslissingen (vandaag) en de richting die de onderneming uit wil. Naargelang de activiteitensector kan dit gaan van een strategisch plan van drie jaar tot een traject van tien jaar. Dit laatste is meer van toepassing in industrieën waar grote investeringen en schulden zich opstapelen en men te maken heeft met een trage ROI. De gebruikte planningstool moet flexibel en snel gebruiksklaar zijn, zodat men de grote tendensen kan weergeven en op basis daarvan de belangrijke elementen van het budget kan bepalen. Deze informatie dient uiteraard coherent te zijn met de gegevens die openbaar werden gemaakt.

Anticiperen op potentiële risico’s en deze modeliseren

De risico’s van de Brexit zijn moeilijk te voorspellen en de consequenties ervan zullen ook grotendeels afhangen van de manier waarop en wanneer het VK uit de Europese Unie zal stappen. Het gebruik van tools die risico’s integreren en modeliseren zijn alvast een aanwinst in dergelijke situaties, omdat ze een zekerheid bieden en uw projecties kunnen rechtvaardigen. Bepaalde tools laten dan ook toe om gemakkelijk en gedetailleerd de risico’s van uw hypotheses weer te geven zodat u de werkelijke impact op uw activiteit en op de financiële aspecten kan meten.

Operationele planning en finance haarfijn inlichten en verschillende alternatieven bieden

Wat zijn uw noden in termen van personeel (nu en in de toekomst) om uw strategisch plan te realiseren? Dient men een deel van het personeel te heroriënteren of te ontslaan, of extra aan te werven in bepaalde sectoren?

Hoewel het moeilijk is om te anticiperen op dergelijke situaties, is het cruciaal om zich voor te bereiden op de komende veranderingen op niveau van verkoop, human resources, marketing, productie, … Dit zal 1) helpen om uw objectieven en lange termijn plannen te realiseren, en 2) het personeel motiveren om hun taak uit te voeren. Een juistheid in forecasting zal dan ook zorgen dat het personeel voldoening haalt uit haar realisaties.

Voordeel halen uit het beste van de technologie

Naast het gebruik van een tool voor uw strategische, financiële of operationele planning; of een tool voor de modelisering (van risico’s), dient de technologie ervoor te zorgen dat u snel en gemakkelijk autonoom bent. Technologie is de laatste jaren voldoende geëvolueerd om u op korte termijn te laten genieten van een oplossing op maat, waarbij u gebruik kan maken van een snelle berekening van alternatieve scenario’s, “In Memory” berekeningen, … Bovendien kan u profiteren van de Cloud technologie om onmiddellijk operationeel te zijn, zonder een bepaalde technologie of interne competenties te moeten aanschaffen en zo uw IT kost te drukken.

Professionele planning tools bieden u het beste van deze technologie om voorspellingen, anticipaties en budgetteringen uit te voeren die gericht zijn op uw noden, met alternatieve scenario’s en een behandeling van de meest gedetailleerde informatie.

(1) “Brexit blow to business confidence”, Survey Deloitte, 16 juli 2016.

(2) “IPO Watch Europe Q2 2016”, Survey PwC, juli 2016.

http://www.pwc.fr/fr/publications/introduction-en-bourse/ipo-watch-europe/ipo-watch-europe-q2-2016.html

 

De automatisatie van het proces van planning, budgettering en forecasting

Automatisatie van het budgetteringsproces Planning, budgettering en forecasting (PBF) zijn cruciale aspecten voor de rendabiliteit […]

Download de whitepaper hier!
Het artikel delen :
Sigma Conso Planning
Ontdek Sigma Conso Planning, de software voor budgettering en strategische planning die geavanceerde mogelijkheden biedt voor performantie-analyse, business intelligence en forecasting.
Recente artikels
Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Amerikaans Engels en Frans.
Onze verontschuldigingen, dit bericht is alleen beschikbaar in Frans.