Intercompany transacties: hoe kan men de verschillen het best opsporen?

De afstemming van intragroepstransacties wordt vaak slechts aanzien als een deel van het consolidatieproces omdat deze geëlimineerd moeten worden tijdens dit proces. In de werkelijkheid zou de intercompany afstemming integraal deel uit moeten maken van de afsluiting van de lokale boeken. Een optimalisatie van uw reconciliatieproces zorgt dan ook voor een tijdwinst van meerdere dagen bij de afsluiting en verhoogt de betrouwbaarheid van uw informatie. Een eerste stap in deze optimalisatie is het identificeren van de bronnen van verschillen, waar dit artikel kort duidelijkheid over wenst te scheppen.

Definitie van intragroepstransacties

Intragroepstransacties zijn alle financiële of commerciële transacties die betrekking hebben op twee entiteiten van éénzelfde groep.

Eén van de meest klassieke voorbeelden is een transactie van een verkoopfactuur van diensten tussen twee entiteiten van een groep. De entiteit die de factuur opstelt, zal zowel een commerciële vordering op de balansrekening en een opbrengst op de resultatenrekening boeken, terwijl bij de koper een commerciële schuld op de balans staat en een schuld op de resultatenrekening.

De geconsolideerde balansrekening zal dus op datum van de afsluiting een actief en een passief bevatten van een ‘wederzijdse’ transactie die buiten de groep niet bestaat. Daarnaast worden de producten en de kosten van de resultatenrekening overschat aangezien deze de interne transacties van de hele periode overnemen.

Welke rekeningen kunnen een wederkerig karakter aannemen?

De logica van een intragroepsrekening is dat er steeds een andere entiteit van de groep tegenpartij moet zijn. Bij de meeste rekeningen kunnen dergelijke transacties dan ook bestaan, met uitzondering van het eigen kapitaal, deelnemingen, materiële/immateriële vaste activa en voorraden.

Het opsporen van verschillen

Het opsporen van de intragroepsverschillen is voor de consolidator vaak een omslachtig werk, aangezien deze vaak geen toegang heeft tot de bronnen van de gegevens. Bovendien bestaat er in bepaalde gevallen het risico dat een intragroepstransactie kan worden toegewezen in een resultatenrekening van één entiteit en een balansrekening van de andere entiteit. Striktheid, orde en gezond verstand voldoen niet altijd om de verschillen tussen de entiteiten van de groep op te sporen. Beroep doen op een reconciliatiesoftware kan in dit opzicht zeer nuttig zijn.

De klassieke redenen van intragroepsverschillen

Ondanks het bestaan van reconciliatieprocedures vòòr het consolidatieproces, gebeurt het nog al te vaak dat verschillen opkomen op het moment van de finale afstemming. De voornaamste redenen zijn:

  • Verschillende cut-off en afsluitingsdata;
  • Conversie van transacties die oorspronkelijk in buitenlandse munten werden uitgedrukt;
  • Verkopen die geboekt worden als actief bij de koper;
  • Herdiscontering van een vordering bij de bank;
  • Andere.

Het beheer van deze intragroepstransacties wordt complexer naargelang het aantal betrokkenen binnen de groep en naargelang de combinatie van het aantal rekeningen en de potentiële situaties.

 

De afstemming van intercompany transacties

Een optimalisatie van uw reconciliatieproces zorgt voor een tijdwinst van meerdere dagen bij de afsluiting en verhoogt de betrouwbaarheid van uw informatie.

Download de whitepaper hier!
Het artikel delen :
Ontdek Sigma Conso Intercompany
Sigma Conso Intercompany is een unieke software voor de reconciliatie van uw intragroepstransacties. Het stelt de entiteiten in staat om het reconciliatieproces uit te voeren en de kwaliteit van uw boekhoudkundige informatie te verbeteren.
Recente artikels
iXBRL formaat verplicht vanaf januari 2020: hoe verschilt iXBRL van XBRL? En hoe kunnen groepen deze nieuwe regelgeving eenvoudig implementeren? Lees meer.
Sigma Conso sponsort Foodstep project Uganda voor het tweede jaar op rij Voor het tweede […]