Interim management in consolidatie: missie van een Sigma Conso consultant bij een bankgroep in Luxemburg

Door Alain Stubbe, Human Resources Director, Sigma Conso

Karakteristieken van de missie:

  • Missie van lange duur (2 weken per maand, gedurende 7 maanden)
  • Gebruikte consolidatiesoftware: SAP BFC
  • Kader van de missie: de klant ondergaat momenteel een tijdelijke stijging van de activiteit vanwege de herwerking van het rekeningstelsel.

De klant realiseert een maandelijkse afsluiting van de geconsolideerde rekeningen. Emilie, consultant bij Sigma Conso, werd voor versterking gevraagd gedurende 2 weken per maand bij de maandelijkse afsluiting. Ze vervoegt het consolidatieteam in het finance departement van de bankgroep.

Emilie, kan je ons wat meer uitleg geven over de inhoud van de missie, wat je precies bijbrengt aan de klant?

Het betreft een subgroep van een wereldwijde bankgroep, waar ik het consolidatieteam in Luxemburg kom versterken tijdens de maandelijkse afsluiting. Deze Europese subgroep moet elk trimester rapporteren aan de moedergroep in het Amerikaanse continent.

Ik assisteer het team met verschillende taken:

  • De reconciliatie van intragroepstransacties: ik verzamel de bewijzen van de verschillen per transactie en bezorg een synthesedocument op geconsolideerd niveau.
  • Ik analyseer de informatie die werd bezorgd door de filialen, zoals de maandelijkse afwijkingen.
  • Ik realiseer de rapportage voor de moederonderneming, waarbij de geconsolideerde informatie moet gerapporteerd worden in voorgedefiniëerde rapporten zoals ‘pledge asset’ of materiële/immateriële activa.
  • Ik realiseer analyserapporten: equity reports of een overzicht van de coherentie van de geconsolideerde data.

Ik heb ook de opvolging van de KPIs van het consolidatieproces van het team overgenomen: ik ga na of alle entiteiten de gevraagde informatie correct hebben aangeleverd volgens de vooropgestelde kalender in de consolidatiehandleiding, waaraan ik bovendien ook heb meegewerkt. In geval van laattijdigheid, ga ik op zoek naar de reden. Op deze manier kan de betrokken entiteit ervoor zorgen dat dit probleem zich niet voordoet bij de volgende afsluiting.

Op heden gebeurt de rapportering met één maand vertraging: de afsluiting van de moederonderneming in juli wordt uitgevoerd met de geconsolideerde gegevens van de maand juni. Op termijn dient de Europese subgroep zich ook te schikken naar de kalender van rapportering van de moederonderneming, m.a.w. D+4 (D4 Close!), de norm aan de andere kant van de Atlantische Oceaan. Dit geeft dan ook het belang weer van de opvolging van de performance indicatoren (hierboven beschreven), die toelaten om de doelstelling D4 Close te behalen.

Kort samengevat zijn mijn taken zeer gevarieerd, wat de volledigheid van deze missie weerspiegelt.

Hoe wordt de kwaliteit van je prestatie opgevolgd?

De opvolging van mijn taken gebeurt zeer natuurlijk. Vanaf het einde van de eerste week van de missie heeft de verantwoordelijke van de consolidatiedienst een contact gehad met de verantwoordelijke voor services bij Sigma Conso. Er werd vastgesteld dat mijn competenties me toelaten om de missie te volbrengen. Daarnaast moet ik ook benadrukken dat het onthaal door de klant perfect verliep, waardoor ik me onmiddellijk kon integreren in het team.

Heeft deze missie ook iets bijgebracht aan je competenties?

Zeker en vast. Alle uitwisselingen in de groep gebeuren bijvoorbeeld in het Engels. Na de eerste dagen van de missie werd duidelijk dat mijn niveau van Engels niet voldeed aan de verwachtingen van de klant. Dit werd dan ook vermeld bij het contact tussen de klant en de verantwoordelijke bij Sigma Conso. Eén week werd het contract uitgesteld opdat ik een intensieve stage van de taal zou kunnen volgen, wat mijn niveau op peil heeft gebracht en me de mogelijkheden heeft gegeven om op professioneel niveau te communiceren met de verschillende teams van de klant. Sinds deze opleiding is mijn niveau van Engels alleen maar gestegen door dit in de praktijk te oefenen. Ik wil dan ook de verantwoordelijke bij Sigma Conso bedanken voor de snelle reactie en de organisatie van deze opleiding.

Aan de basis heb ik een boekhoudkundige opleiding, aangevuld met een opleiding in finance en management. Ik had reeds een goede kennis in het industriële milieu en de dienstensector. Deze missie heeft me de bankwereld doen ontdekken (specifiek rekeningstelsel, specifieke geconsolideerde informatie m.b.t. de activiteit, …) en heeft me dus ook nieuwe kennis in die bepaalde markt bijgebracht.

Anderhalf jaar geleden heb jij het Sigma Conso team vervoegd na enkele ervaringen in finance en nadien als consultant bij andere leveranciers in Frankrijk. Kan je ons uitleggen wat de sterke punten zijn van Sigma Conso? Wat spreekt je het meest aan?

Sigma Conso is een onderneming van menselijke grootte, wat toelaat om zich goed te integreren binnen het bedrijf. Dit zorgt er ook voor dat men sneller kan inspelen op bepaalde vragen van opleidingen die ik heb geformuleerd (zoals opleiding in consolidatie, opleidingen van het Engels).

Het laat ons ook toe om onze horizonten te verleggen in termen van taken, aangezien we uit het strikte kader van onze functie moeten stappen. In mijn geval bijvoorbeeld, als consultant in support, heb ik per definitie een ‘vaste’ post. Bij Sigma Conso heb ik toch de mogelijkheid om aan consulting te doen rechtstreeks bij de klant. Dit zorgt ervoor dat ik een ander contact heb met hen en mijn ervaringen kan uitbreiden.

Dankjewel voor deze uitleg, Emilie.

Meer weten over het dienstenaanbod van Sigma Conso? Klik hier: Advisory – Interim Management.

Zin om Sigma Conso te vervoegen als consultant? Bekijk dan hier onze openstaande vacatures en solliciteer nu.

Optimalisatie van het consolidatieproces aan de hand van 14 checkpoints

Optimalisatie van het consolidatieproces aan de hand van 14 checkpoints Het consolidatieproces kan onderverdeeld worden […]

Download de whitepaper hier!
Het artikel delen :
Interim management in finance
Geniet van de flexibiliteit van een kwaliteitsvolle kracht die uw project tijdig kan afronden.
Recente artikels
iXBRL formaat verplicht vanaf januari 2020: hoe verschilt iXBRL van XBRL? En hoe kunnen groepen deze nieuwe regelgeving eenvoudig implementeren? Lees meer.
Sigma Conso sponsort Foodstep project Uganda voor het tweede jaar op rij Voor het tweede […]