Checklist: 10 belangrijke aspecten voor het kiezen van een software voor uw planning, budgettering en forecasting

Hieronder vindt u een checklist van 10 belangrijke aspecten die u zeker in overweging moet nemen bij het kiezen van een software voor de planning, budgettering en forecasting van uw groep.

1) Flexibiliteit

Kies een software die zich aanpast aan uw huidig budgetteringsproces en niet omgekeerd.

2) Uitgebreide functionaliteiten

Wees er zeker van dat de tool die u kiest de volgende functionaliteiten standaard bezit: verschillende aanpakken van planning (top-down approach, bottom-up, goal-seeking en what-if), dataverzameling en -uitwisseling, standaardfuncties voor forecasting en voor het uitvoeren van simulaties, een duidelijk en beveiligd proces, collaboratieve functies (uitwisseling van commentaar …).

3) Implementatie

Maak van een snelle implementatie een vereiste! U dient onmiddellijk te kunnen werken met de nieuwe tool en geen maanden te moeten wachten tot deze geïmplementeerd is.

4) Planningsproces

Wees er zeker van dat de software de mogelijke planningsprocessen aanbiedt: bottom-up (sturend en neerwaarts), top-down (collaboratief en opwaarts), maar ook de mogelijkheid om deze processen te combineren.

5) Analysetools

Controleer of de tool die u kiest de volgende functionaliteiten aanbiedt: analysetools, rapporten en dashboards (managementrapporten, vergelijkende analyses tussen planning en realiteit, analyse van de verschillen) en beheer van key indicators die voor uw groep belangrijk zijn.

6) Integratie met ERP systemen

Selecteer een tool die u een perfecte integratie met ERP systemen kan aanbieden. Dit is cruciaal voor een vlotte import van uw data.

7) Forecasting en simulaties

De software die u kiest bevat best ook verschillende opties voor simulaties en voorspellingen zodat u rekening kan houden met alle mogelijke hypotheses en verschillende scenario’s kan opstellen.

8) Strategisch management

Hecht belang aan de aspecten van strategisch management: planning op lange termijn, strategische planning van verschillende activiteitensectoren, maar ook het beheer van risico’s.

9) Transparantie

Zorg ervoor dat de aanbevelingen en beslissingen van uw softwareleverancier transparant, logisch en makkelijk te begrijpen zijn.

10) Visie

Hoewel de technische aspecten zeer belangrijk zijn, mag men ook het menselijk aspect niet vergeten. Om een succes te maken van uw project is het zeer belangrijk dat uw leverancier op dezelfde golflengte zit als u. Zorg ervoor dat u de zaken vanuit hetzelfde standpunt bekijkt om een relatie op lange termijn op te bouwen.

Het artikel delen :
Wenst u ook uw budgetteringsproces te optimaliseren?
Ontdek dan Planning: de software voor budgettering en strategische planning die geavanceerde mogelijkheden biedt voor performantie-analyse, business intelligence en forecasting. Integreer uw financiële en operationele gegevens voor een transversele benadering van uw activiteit en maak gebruik van de functionaliteiten voor dashboarding, visualisatie, het uitvoeren van simulaties…
Recente artikels
FP&A processen: Rapportering, Analyse & Dashboarding Een flexibel beheer van uw onderneming, gedreven door moderne […]
FP&A: ETL processen (Extract, Transform, Load) en integratie van data Een snelle en eenvoudige interface […]