Exclusive Networks automatiseert zijn maandelijkse geconsolideerde rapportage met Sigma Conso

Parijs, 25 november 2014 – Exclusive Networks, waardetoevoegende distributeur in IT-infrastructuren in verschillende domeinen zoals import, distributie en marktontwikkeling heeft gekozen voor Mona Group Reporting, de gecentraliseerde software inzake consolidatie en rapportering van Sigma Conso om de maandelijkse geconsolideerde rapportage van de groep te realiseren.

Exclusive Networks in een Franse groep die een snelle ontwikkeling heeft gekend en er een actieve politiek van externe groei op nahoudt. De groep is momenteel aanwezig in 22 landen uit de wereld en streeft naar een omzetcijfer van 1 miljard euro tegen het jaar 2017; anders gezegd een verdriedubbeling van het omzetcijfer van 2013. Om deze ambitieuze doelstelling te bereiken en de groep efficiënt te kunnen leiden, heeft de financiële directie besloten om een maandelijkse consolidatierapportering op punt te zetten zowel van de reële cijfers (resultatenrekening, balans en kasstroom) als van de budgetcijfers. Om dit proces waar te maken en aan productiviteit te winnen, heeft het financieel team van Exclusive Networks gekozen om samen te werken met Mona Group Reporting. De dataverzameling verloopt hierbij volledig automatisch, ook voor het invullen van de mutaties op balansniveau en voor de analytische gegevens.

Stéphanie Riera, Financial Controller van de groep Exclusive Networks, legt uit:  « Een van de redenen waarom we uiteindelijk gekozen hebben voor de software van Sigma Conso, is het aspect van verschillende talen en munteenheden, alsook zijn ergonomie, wat de aanvaarding van de software door de teams van de verschillende entiteiten vergemakkelijkt.
De flexibiliteit van Mona Group Reporting laat evenals toe om informatie op verschillende manieren in te winnen: onmiddellijke toegang voor de medewerkers van de entiteiten, maar ook het versturen van een offline bundel voor externe boekhouders is mogelijk. »

Dominique Galloy, CEO van Sigma Conso, voegt toe : « Wij zijn zeer fier dat we Exclusive Networks kunnen bijstaan in hun internationale ontwikkeling. Het aantal groepen in Frankrijk dat hun kasstromen graag zou willen aansturen en die op zoek zijn naar een evolutionaire toepassing voor geconsolideerde rapportering, is enorm. Door de eenmaking van rapportering en geconsolideerde budgettering beantwoordt Mona Group Reporting perfect aan de verwachtingen van de groepen. »

Over Exclusive Networks

De groep Exclusive Networks verbindt opkomende en groeiende globale technologieleveranciers met markten in de EMEA zone door middel van zijn toevoegende waarde distributiemodel « Super VAD ». Exclusive Networks is een expert inzake import, distributie en marktontwikkeling voor de ‘Slimme sociale onderneming’ en werkt ondertussen reeds met meer dan 4 600 VAR partners.

De groep Exclusive Networks wordt, samen met hun onafhankelijke commerciële units die gecentreerd zijn in nationale markten en elk gevoed worden door de geest van hun onderneming, voornamelijk erkend inzake het commercialiseren van baanbrekende technologieën die als innovatief kunnen worden beschouwd op de Europese markt. Sinds 2003 kent de onderneming een opmerkelijke groei en deze successen werden gecommercialiseerd op de markt door het stimuleren en samenbrengen van partners (uitgevers, integrators, VAR en SSII) met diensten in consultancy, engineering, verkoop, marketing, opleiding en technische ondersteuning.

De groep Exclusive Networks, waarvan de hoofdzetel gelegen is in Frankrijk, is aanwezig in meer dan 22 landen uit Europa, het Midden-Oosten, Noord-Afrika en Australië.

 

X