Insight vereenvoudigt de analyse van financiële data

Brussel, 16 september 2013 – Mona Insight, een Business Intelligence module  gebaseerd op de technologie van QlikView, zorgt ervoor dat de geconsolideerde informatie van de consolidatie- en reportingtool Mona Group Reporting, vlot weergegeven, geanalyseerd en gedeeld kan worden voor een optimale besluitvorming.

 

De financiële directies van de groepen en de diverse interne en externe besluitvormers (operationele directies, gedecentraliseerde eenheden, aandeelhouders, investeerders,…) kunnen met Mona Insight de geconsolideerde gegevens van de groep doorzoeken al naargelang hun eigen behoeften.

De module zorgt op een onuitgegeven manier voor ophelderingen die de analyse enorm verrijken. In tegenstelling tot klassieke business intelligence oplossingen die enkel gegevens gerelateerd aan de opzoeking weergeven, meldt Mona Insight ook informatie die niet rechtstreeks verband houdt met de opzoeking maar toch een grote verklarende waarde kan hebben. De oplossing vereenvoudigt bovendien de samenwerking tussen de medewerkers en maakt de gegevens toegankelijker ongeacht het medium (tablets, smartphones, enz.).

Vincent Cornil, Directeur Ontwikkeling: “We wilden de functies van Mona Group Reporting verrijken om de besluitvorming van onze klanten, op basis van hun geconsolideerde cijfers, te vergemakkelijken. QlikView volgt het traject van de gebruiker en biedt zo antwoorden en nieuwe inzichten op elke vraag die de gebruiker heeft (analyse van het verleden, identificatie van groei-opportuniteiten enz.). Naarmate het onderzoek vordert kan de gebruiker zaken gaan overwegen waar hij of zij op voorhand niet aan dacht en zo nieuwe invalshoeken creëren. Deze technologie leek ons de best mogelijke keuze. De intuïtieve aanpak en het krachtige analysevermogen leveren een ideale combinatie op voor financiële en operationele directies van groepen”.

Dominique Galloy, Algemeen Directeur van Sigma Conso: “Met Mona Insight krijgen onze klanten het neusje van de zalm op het vlak van statutaire consolidatie en managementrapportering in combinatie met spitstechnologie om optimaal te analyseren en te beslissen, bovendien in een gebruiksklare oplossing. Dat is uniek op de markt”.

X