Besteed significant minder tijd en middelen aan uw planning en budgettering

  • Een dynamisch en gedecentraliseerd proces
  • Betrouwbare, snelle en gemakkelijke dataverzameling en -uitwisseling
  • Perfecte integratie met bestaande ERP systemen en spreadsheets
  • Functionaliteiten voor de visualisatie van gegevens
  • Real-time visie van het budgetteringsproces

Een veelheid aan functionaliteiten

  • Het ontwikkelen van simulaties en scenario’s (optimistisch, pessimistisch, basishypotheses) en een efficiënt beheer van verschillende versies.
  • Verschillende aanpakken zijn beschikbaar in de software: top down, bottom up en activity based approach.

Gebruiksklare business contents

Om uw operationele departementen beter te ondersteunen, bestaan er verschillende gebruiksklare business contents in Sigma Conso Planning:

Hoe kunnen wij u helpen?
Hebt u nood aan een betrouwbare software om uw financiële processen te optimaliseren? Contacteer ons nu en we bekijken samen hoe wij uw doelen kunnen bereiken.
Brochure Sigma Conso Planning
Versnel uw budgetteringsproces door een centralisatie van uw gegevens en een efficiënte follow-up van uw strategische doelstellingen op lange termijn. Download hier de brochure!