Tax proof vereenvoudigen: 2 functionaliteiten

De tax proof is een complex technisch onderwerp en schrikt dan ook vele consolidators af. Toch kan men, door het gebruik van een strikte methodologie die de stappen van het consolidatieproces volgt, een beter zicht krijgen op alle elementen die een rol spelen bij de tax proof.

Wat is tax proof?

Tax proof betreft de rechtvaardiging van de conversie van het theoretische belastingstarief van de consoliderende onderneming naar het effectieve tarief dat op de resultatenrekening verschijnt.

Verschillen hierin stromen voort uit het internationale kader van de groep en hangen onder meer af van:

  • De diversiteit aan fiscale reguleringen in elk land waar de groep entiteiten heeft
  • De kwaliteit van de fiscale rapportering en van de informatie die werd opgemaakt door de entiteiten

Bovenstaande aspecten halen de belangrijkheid aan van een strikt proces dat bij elke stap het bedrag van de belastingen valideert en de berekening naar voor brengt.

Twee functionaliteiten

Het is eerst en vooral cruciaal om van elke entiteit de nodige fiscale informatie te kennen. De implementatie van enkele eenvoudige tools in elke stap van het consolidatieproces zullen het verzamelen van kwaliteitsvolle informatie vergemakkelijken.

Deze 2 functionaliteiten zijn:

  1. De consolidatiebundel: zij gaat de nodige informatie verzamelen

  • Van het boekhoudkundig resultaat voor belastingen tot het belastbaar resultaat, door de tijdelijke en permanente verschillen te onderscheiden
  • Van de theoretische winstbelasting (verschuldigd) tot de belasting opgenomen in het resultaat, met duidelijke vermelding van de belastingherwerkingen van de vorige jaren, de belasting aan verminderd tarief, het effect van een fiscale correctie, belastingskrediet …
  1. Het gebruik van specifieke journalen voor de belastingherwerkingen

Een journaal maakt het verschil duidelijk tussen herwerkingen van de consolidatie met of zonder de fiscale impact.

Het artikel delen :
Hoe kunnen wij u helpen?
Consolidatie, groepsrapportage, intercompany reconciliatie en fast close, planning, budgettering en forecasting, ... Bij Sigma Conso bent u aan het juiste adres! Contacteer ons nu en we bekijken samen hoe wij u kunnen helpen.
Recente artikels
FP&A processen: Rapportering, Analyse & Dashboarding Een flexibel beheer van uw onderneming, gedreven door moderne […]
FP&A: ETL processen (Extract, Transform, Load) en integratie van data Een snelle en eenvoudige interface […]