Performance Management voor Multinationals

38 Banner Careers

Sigma Conso biedt Multinationals één bron van waarheid voor hun financiële informatie, voor alle entiteiten. Een intuïtieve, gebruiksvriendelijke interface, geautomatiseerde processen en vereenvoudigde samenwerking maken een snelle, kosteneffectieve opstelling, analyse en rapportage van het budget mogelijk.
De kwaliteit van de informatie geeft u een nauwkeurig beeld van de financiële gezondheid van uw organisatie.

Vertrouwen opbouwen

 • Uitgebreide en toegankelijke rapportage voor interne en externe belanghebbenden
 • Volledige traceerbaarheid van gegevens voor maximale transparantie

Groei beheren

 • Snel en herhaaldelijk uw kostenstructuren, inkomsten en organische groeistrategieën testen
 • Diepere, meer accurate inzichten om risico's te identificeren en groeikansen te benutten

Toekomstgericht, technologisch vooruitstrevend bedrijf

 • Flexibele, cloudgebaseerde software met een modulaire architectuur
 • Dankzij rocesautomatisering kunnen we tijd besparen, fouten beperken en arbeidsintensieve taken elimineren
 • Schaalbare technologie om te voldoen aan organisatorische eisen

Mensen en cultuur

 • ERP- en HCM-integratie voor afstemming van personeelsbestand en financiële planning
 • Cultuurinitiatieven modelleren en "wat-als"-scenario's voor personeelsstrategie plannen
 • Samenvoeging en analyse van gegevens over personeelsprestaties

Gegevens- en cyberveiligheid

 • Cloud-gebaseerde of on-site installatie
 • Cloud-gebaseerde Microsoft Azure hosting met ISO/IEC 27001 certificering
 • Service Organisation Control (SOC) 1 en 2 compatibel

Consolideren, plannen, rapporteren en groeien

Software voor financiële consolidatie

Versnel uw afsluitcycli en ondersteun betere, effectievere besluitvorming. De financiële consolidatietool van Sigma Conso is eenvoudig te implementeren en dient als één enkele bron van waarheid met traceerbare, realtime gegevens, en dynamische rapporten en simulaties.

 • Snelle time-to-value zonder beroep te moeten doen op IT resources of dure consultants
 • Flexibele, visuele rapportage die gemakkelijk kan worden gedeeld met alle relevante stakeholders
 • Ondertsteunt meerdere rapportagenormen, valutavereisten en talen

Intercompany Reconciliatie Software

Automatiseer een van de meest tijdrovende en moeizame financiële processen. Met realtime gegevens, controle en goedkeuring voor intercompany transacties, centraliseert de Sigma Conso Intercompany reconciliatietool het beheer terwijl het proces gedecentraliseerd wordt.

 • Volledig geïntegreerd en rechtstreeks gekoppeld aan uw andere systemen
 • Intuïtieve, gecentraliseerde visualisatie van de voortgang van uw reconciliatieproces
 • Snelle identificatie van verschillen en hun aard

Planning Software

Ondersteun strategische besluitvorming en standaardiseer uw planning en rapportage. De AI-gebaseerde budgetterings- en planningstool van Sigma Conso automatiseert de verzameling en integratie van uw financiële data en elimineert arbeidsintensieve en foutgevoelige processen.

 • Flexibel en gemakkelijk inzetbaar, zonder beroep te moeten doen op IT resources of dure consultants
 • AI- en BI-analyses om risico's en kansen bloot te leggen
 • Schaalbaar en wendbaar, met ondersteuning van top-down, zero-based, driver-based, of rolling forecasting

Demo aanvragen

Ontdek waarom meer dan 600 internationale bedrijven CPM-tools van Sigma Conso gebruiken om hun financiële processen te vereenvoudigen en hun groei te versnellen.